Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Muut verbialkuiset direktiivit > Kysymyslause direktiivinä > § 1662 Kysymyslauseessa konditionaali: tulisitteko jo

§ 1662 Kysymyslauseessa konditionaali: tulisitteko jo

Interrogatiivilauseessa, jonka verbi on konditionaalimuotoinen, yhdistyvät konditionaaliin sisältyvä pyynnön merkitys ja interrogatiivin vaihtoehdot salliva merkitys. Näitä ilmauksia käytetään etenkin kutsuissa ja pyynnöissä (a). Usein ilmauksessa esiintyy lisäksi modaaliverbi voida. Voida-verbin yksikön 2. persoonan konditionaalimuodon sisältävä lausuma on kiteytynyt direktiivin merkitykseen (b). Varsinkin kielteisissä yhteyksissä lausuma tulkitaan vetoomukseksi.

(a)
Antaisitko asunnon avaimen minulle. (k) | Toisitko mulle voita, Mallu pyysi, kun Kirsi oli menossa jääkaapille. (k) | Painaisitko jo sitä summeria. (k) | Liikeniskö teiltä yhtä mankkaa vähäks aikaa? (p) | Olisko sulla mitään mahdollisuuksia – – ni esitellä täs seuraavas numerossa sitä sun hanketta (p)
Missu: Et ku niinku lähtisiksää yöks sinne jos me lähettäs sunnuntaina.
Sanni: Millon sunnuntaina.
Missu: Nyt ens sunnuntaina. Miten sulle kävis se. (p)
(b)
Voisitko lyhyesti kertoa, että minkälaiseen ilmastolliseen paratiisiin sinä olet nyt lähdössä. (TV) | Voisitteko toistaa kysymyksen, olkaa hyvä. (tv) | Ettekö voisi jatkaa jossain muualla tätä väittelyä. (tv)

1. persoonan verbinmuodon sisältävissä pyynnöissä on saada-verbi usein konditionaalissa (c). Eräät konditionaalin sisältävät omistusrakenteet, joissa on konstruktio olla + A-infinitiivi, ovat pitkälle konventionaalistuneet pyyntöä ilmaisemaan (d) (» § 1587).

(c)
Saisinko tulla sisään? (k) | Mutta sittenkin, saisinko nimesi että voisin jotenkin korvata! (k)
(d)
Olisko teillä lainata markkaa? | Olisko sulla paukkua tarjota? (k)

Kielteinen kysymys, jonka verbi on konditionaalin preesensin 2. persoonassa, on vetoava; se sisältää ikään kuin reaktion toisen oletettuun vastustukseen. Näissä direktiiveissä on usein modaaliverbi kuten voida tai viitsiä.

(e)
Etkö tulisi takaisin. (k) | Ettekö lähtisi kanssani sisälle, ilta viilenee. (k) | Etkö voisi pistäytyä vielä täällä? (k)

Yksikön 2. persoonan preesensissä olevassa verbikysymyksessä ei ole puhutussa kielessä aina liitepartikkelia -kO. Tällöin subjektipronomini on pakollinen ja sanajärjestys VS osoittaa kysymysfunktiota (» § 1689). Interrogatiivimuotoinen lausuma tulkitaan pyynnöksi eikä kysymykseksi lausuman sisällön ja kontekstin nojalla.

 
Viet sie lennätät tuon kirjee [postiin] (MA, Mäntyharju) | Hessu, korjaat sä ton siivon. (P; Keskitalo 1999: 30) | Otat sä Arto tän vauvan. (P) | Maksat sinä huomisen illan, minä maksan tämän illan. (p)

Myös konditionaalin sisältävissä interrogatiivilauseissa yksikön 2. persoona voi esiintyä ilman kysymyspartikkelia, jolloin pronomini on aina mukana (f). Tällöin sanajärjestys kannattaa direktiivisyyttä yhdessä konditionaalimuodon kanssa:

(f)
Suostuisit sä tapaamaan mut? (k) | Ostaisit sä mullekin kahvia. (E) | – Haluisit sä tavata sen? (E)

Astetta vetoavampia ovat kieltoverbialkuiset konditionaalilauseet (g). Niissä ovat tavallisia modaaliverbit viitsiä tai voida. Poikkeuksena muista verbeistä kieltoverbin yhteydessä persoonapronomini ei ole välttämätön. Ero väitelauseeseen on kuitenkin häilyvä, koska puhutussa kielessä kieltoverbi on myös väitelauseissa usein lauseenalkuinen (» § 1387).

(g)
Et sinä voisi antaa sille anteeksi? (k) | Et sä todella vois lopettaa yksinpuhelemista. (k) | Talo on myynnissä, et sä ostais? (k) | Et sä viitsis soittaa Eilalle (p) | Et viittis millään pittää tätä kassia vähän aikaa. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot