Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Finiittiverbittömät direktiivit > Kieliopillissijainen substantiivilauseke direktiivinä > § 1677 Yksi olut, hirvivaara, hiljaisuutta kiitos

§ 1677 Yksi olut, hirvivaara, hiljaisuutta kiitos

Sellaisista lausetta lyhemmistä direktiiveistä, jotka ovat tulkittavissa pyynnöiksi tai varoituksiksi, puuttuu tavallisesti suuntaisuuden merkki. Tämäntyyppiset pyynnöt liittyvät yleensä asioimistitilanteisiin; varoitukset puolestaan esiintyvät kylteissä.

 
[Baarissa:] Yksi olut. | Toiset samanlaiset. | Iso kahvi (~ minulle).
[Kaupassa:] Kilo voita. | Kallen kauraleipä.
[Postissa:] Kahden markan merkki.
[Maantiellä:] Töyssyjä. | Lapsia tiellä. | Hirvivaara. | Routavaurioita.

Tietyt yhdestä substantiivilausekkeesta koostuvat lausumat ovat tulkittavissa direktiiveiksi määräkontekstissa. Jotkut näistä kiteytymistä ovat partitiivimuotoisia (a), osa on nominatiivissa (b). Nominatiivimuotoisista vain harva on pelkästään direktiivisessä käytössä. Partikkeliyhdistelmä jos vaikka liittyneenä substantiivilausekkeeseen tulkitaan ehdotukseksi (c).

(a)
Apua! | Laulua! | Potkua, potkua! | Latua! | Vauhtia vauhtia! | Hiljaa! | [Kassa:] Jonkinlaista henkilöllisyystodistusta. | [Toimittaja:] Hiljaisuutta. Yrjö Virtasella on puheenvuoro. (TV; Muikku-Werner 1993: 265)
(b)
Huomio huomio! | Hetkinen! | Asento! | Lepo! | [Esityksen jälkeen:] Valot! | [Kotona:] Ovikello! Puhelin! | [Leikkaussalissa:] Sakset! | [Aerobic:] Jalat auki lattiaan, kädet ylös ja pitkät kyljet. (P; Torpo 1998)
(c)
Jos vaikka pikku tippa sherryä, hän ehdottaa. No jos vaikka sen verran, myönnyn. (k)

Periaatteessa mitä tahansa substantiivilauseketta voi käyttää siten kuin kohdan (b) esimerkkejä (Auton avain! Kissa! Sukset!). Niiden tulkitseminen direktiiveiksi riippuu kuitenkin selvemmin tapauskohtaisesta kontekstista kuin esimerkin (b) sisältämien täysin vakiintuneiden ilmausten. Ne ovat verrattavissa jossain erityistilanteessa käytettyihin direktiiveihin (c).

Huom. Aistihavaintoverbien imperatiivimuodoista kuule, kato, nääs, nähkääs on tullut myös partikkeleita, jotka eivät enää toimi direktiivisesti verbeinä vaan huomiota houkuttavina partikkeleina, huomionkohdistimina (Hakulinen – Seppänen 1992) (» § 1027). Performatiiviseksi kiteymäksi on muodostunut imperatiivimuotoinen ilmaus sanotaas nyt ~ vaikka. Kiteytyneitä käyttöjä on myös antaa-verbillä: annas ~ annahan olla; annas kun tulee talvi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot