Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Imperatiivi ja muut direktiivit > Imperatiivi- eli käskylause > Passiivimuoto monikon 1. persoonan käskylauseessa > § 1654 Lähdetään-tyyppisen direktiivin yleisyys ja tulkinnat

§ 1654 Lähdetään-tyyppisen direktiivin yleisyys ja tulkinnat

Puhutussa kielessä ilmaistaan monikon 1. persoonan käskyä ensisijaisesti verbialkuisella, morfologisesti passiivimuotoisella lauseella: Lähdetään ~ Ei lähdetä kotiin. Varsinainen morfologinen imperatiivimuoto lähtekäämme on edelleen tietyissä tilanteissa ja tyylilajeissa mahdollinen joskin kaikkiaan hyvin harvinainen (» § 1656).

Ero monikon 1. persoonan indikatiivin merkityksessä käytettävään passiivimuotoon kuten Me mennään jo sisälle on siinä, että direktiivistä useimmiten puuttuu 1. persoonan pronomini, ja esiintyessään se sijoittuu verbin jälkeen: Mennään (me) jo sisälle. Lisäksi direktiivissä monikon 1. persoonan possessiivisuffiksi, joka ei varsinaisen passiivin kanssa käy, osoittaa, että kehotuksen alaisena on monikon 1. persoona: Autetaan itseämme ~ *itseänsä. Imperatiivin tehtävässä käytettävä passiivi voi joskus olla imperfektimuotoinenkin: Nyt lähdettiin (» § 1533). Esimerkkejä imperatiivitapauksista:

 
Ostetaan munkit ja mennään rannalle. | Ei huudeta käytävällä. | Katsotaan tähän väliin ihmisten mielipiteitä Washingtonista, – –. (tv) | Lämmitellään ensin kymmenen minuuttii, sit lähetään tekee sarja. (P; Torpo 1998) | A: Mennäänkö painimaan huomenna? B: Mennään vaan. (p)

Sekä verbin valinnasta että kontekstista riippuu, tulkitaanko passiivi inklusiivisesti vai eksklusiivisesti, toisin sanoen sisällyttääkö se puhujan kehotuksenalaisiin (a) vai ei (b).

(a)
Puhuja ja vastaanottajat:Soitellaan. | Kirjoitellaan. | Meilaillaan. | Pidetään yhteyttä. | Ei mennä niihin juttuihin nyt. (p)
(b)
Valmentajapuhe:Tullaan vaan laitoi pitkin pois. Noi just. | Ja loppuun asti puolustetaan, nyt kun se pääsee ohi ni yritetään viel päästä sinne etupuolelle. (P; Rantala-Ekholm 1999) | Tänään otetaan aluksi tässä ennen venyttelyä kaikkii erilaisii kuljetushommia. (P; Leskelä 1999)

Huom. Lääkärin käyttämänä passiivi voi käytännössä tarkoittaa pelkkää potilaan toimintaakin. Viime kädessä lausuman leksikaalinen sisältö ratkaisee, onko toiminta yhdessä tehtävä vai ei.

 
Pannaas polvet koukkuun. (P) | Katotaas sinne kurkkuun. (P) | No nii, tota voitas ny ottaa sitten noi kengät pois ja farkutki niin nähdään vähä että minkä näkönen se [jalka] on. (P)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Direktiivin käsitteestä

Imperatiivi- eli käskylause

Muut verbialkuiset direktiivit

Jussiivi

Deonttiset ja performatiiviset ilmaukset direktiiveinä

Direktiivit ja partikkelit

Finiittiverbittömät direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot