Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Imperfekti eli preteriti > Muita imperfektin tehtäviä > § 1533 Nyt mentiin!

§ 1533 Nyt mentiin!

Imperfektillä on myös direktiivikäyttöä: imperfekti-ilmauksella mm. kehotetaan aloittamaan jokin toiminta tai ilmoitetaan alkavasta muutoksesta:

 
Irma nauraa niin että Mutanen säpsähtää ja säätää ääntä pienemmälle. ”Nyt mentiin”, Mäki sanoo – –. (k) | Ja nyt tämä tyttö lähti lenkille!

Tällaiset tapaukset implikoivat toiminnan nopeaa alkamista: keskeisellä sijalla on aloittamishetki, joka onkin oitis mennyt. Tämä selittää imperfektimuodon käytön, vaikka puhehetkellä verbin kuvaama tekeminen ei ole välttämättä vielä edes alkanut. Ilmaustyypissä puhehetken, tilanteen tapahtuma-ajan ja viittaushetken tulkitaan siis olevan lähes samanaikaisia. Tyypillisiä verbejä ovat lähtemistä ja aloittamista merkitsevät, ja mukana ilmauksessa on yleensä adverbi nyt. Kehotusfunktioiset imperfekti-ilmaukset ovat myöntömuotoisia.

Myös muutoin pian tai juuri tapahtuvaa voidaan ilmaista nyt-sanan ja verbin imperfektimuodon sisältävällä ilmauksella, esim. Ja nyt tuli turpiin!

Lisäksi imperfektiä käytetään menemättömään aikaan viittaavana konsessiivisissa samantekevyyttä ilmaisevissa fraaseissa; rakenne on mahdollinen myös preesensissä (» § 1143).

 
Minä lähden sinne rapakon taakse, tuli mitä tuli – –. (k) | Useimmilla on kesävaatetus, olipa tuuli kuinka raaka tahansa ja satoipa lunta tai ei. (l) | Kaikki tutkimustyön tekijät, olipa heidän perusasenteensa teoreettinen tai käytännöllinen, eivät voi vapaasti valita ongelmiaan. (A)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot