Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Tulevaan aikaan viittaaminen > Futuurinen merkitys: puhehetken kannalta tuleva > Perifrastiset tulevan ajan ilmaukset > § 1546 On saamassa, tulee olemaan, on tekevä

§ 1546 On saamassa, tulee olemaan, on tekevä

Varsinkin uutisotsikoissa tulevaan viitataan olla-verbin preesensmuodon ja inessiivisijaisen MA-infinitiivin muodostamalla verbiliitolla, jossa infinitiivimuoto on teelistä tapahtumaa kuvaava verbi (» § 1501); olla saattaa ilmauksesta puuttuakin. Yleensä kyse on lähitulevaisuuden tapahtumasta. Rakennetta käytetään myös tilanteen käynnissä olon merkityksessä: Hän on syömässä (» § 15191520).

 
Iso-Britannia on vihdoin saamassa tennistähden, joka osaa voittaakin. (l) vrt. Iso-Britannia saa tennistähden | Juhantalo erottamassa Kankaanpään kaupunginjohtajaa (L) [otsikko] | Kirjolohilaitoksista moni lopettamassa tuotantonsa (L) [otsikko] | Tampere myymässä messuasuntonsa (l) | Oletko ostamassa autoa? Uutta tai käytettyä? (l) | Savosta on kasvamassa merkittävä tietotekniikan osaamiskeskus. (E)

Tulla-verbin preesensmuodon ja illatiivisijaisen MA-infinitiivin sisältävä verbiliitto tulee olemaan on erityisesti kirjoitetun kielen rakenne; se on tavallinen varsinkin ennustuksenomaisissa lauseissa. Ilmaus voidaan tulkita niin, että puhuja uskoo kyseisen asian tapahtuvan. Pelkkään preesensiin verrattuna verbiliitto tulee olemaan ilmaisee futuurisen suhteen selvemmin.

 
Jäähallia Kurikkaan puoltaa yhä vireytyvä jääkiekkoilu ja muu jääurheilu. Kurikassa on miehillä edustusjoukkue ja lätkäjunioreita on yhdeksänvuotisista lähtien parisataa. Nyt on perustettu myös tyttöjen kaksi lätkäjoukkuetta. Jäähallia tulee käyttämään myös parikymmentä kaukalopallojoukkuetta. (l) | Kikka on ollut ihmeissään saamistaan ruusuista ja lahjoista. Hän tulee ikävöimään yleisöään, joka on antanut voimaa vaikeinakin hetkinä. (l) | Juna tulee lähtemään raiteelta 19 [aseman kuulutus junan lähtöradan vaihdoksesta, ko. raiteella kuulutushetkellä toinen juna]

Näissä tapauksissa preesensmuotoinen verbi (käyttää, ikävöi, lähtee) sitoisi ilmauksen liialti puhehetkeen. Tosin tulee olemaan ‑rakennetta saatetaan käyttää siinäkin tapauksessa, että preesensmuodon sisältävä lause ilmaisisi tulevaan viittaamisen verbin (esim. jatkua) tai jonkin adverbiaalin (esim. enää vain kaksi vuotta, ikuisesti, entisestään) merkityksen ansiosta.

 
Tulet asumaan Englannissa enää vain kaksi vuotta, loppuelämäsi tulet viettämään Suomessa. (l) | Maamme taloudellinen tilanne tulee jatkumaan kireänä. (l) | Juhlapuhujat muistuttivat Eriejärven rannalla sijaitsevassa rakennuksessa, että rock’n roll tulee elämään ikuisesti. (l) | – – tänä vuonna ilmaismatkojen osuus tulee kasvamaan entisestään. (l)

Vanhahtava on oleva ‑rakenne sisältää preesensmuotoisen olla-verbin ja tilanteen päättymättömyyttä ilmaisevan VA-partisiipin. Tästä yhdistelmästä syntyy eteenpäin katsova rakenne, joka esittää tulee olemaan ‑rakenteen tavoin puheena olevan asian ikään kuin varmasti toteutuvana. Rakennetta esiintyy ensisijaisesti uskonnollisissa tai juhlallisissa teksteissä mutta tyylikeinona myös esim. uutisoinnissa. Rakennetta käytetään vain yksikössä, lähinnä kolmannessa persoonassa.

 
Katso, minä ilmoitan teille suuren ilon, joka on tuleva kaikelle kansalle. (K) | Hän soittaa seuraavana päivänä Lentiiran kirkossa Paganinin 12 kapriisia ja on tekevä sen tavalla, jota tällä perällä ei ole varemmin kuultu. (l) | Onko nykyaika jotenkin toisenlainen kuin muut vai voimmeko vain todeta, että näin on aina ollut ja näin on aina oleva? (A) | Testaa: Millainen on oleva uusi vuotesi? (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot