Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Pluskvamperfekti > Yleistä > § 1540 Pluskvamperfektin merkitys

§ 1540 Pluskvamperfektin merkitys

Statiivisen olla-apuverbin imperfektin ja aiemmuutta ilmaisevan NUT- tai TU-partisiipin muodostama liitos on kieliopillistunut pluskvamperfektin liittotempukseksi. Pluskvamperfektissä tilanne on puhehetkeen nähden mennyt, ja tilannetta tarkastellaan puhehetkeä varhemmasta mutta tapahtuma-aikaa myöhemmästä viittaushetkestä käsin (T < V < P):

 
Ystäväni lähti kun oli pakannut.
 
Ensimmäisen elokuvansa Kassila ohjasi 1949. Vuoteen 1962 ja näyttelijälakkoon mennessä hän oli tehnyt niitä 22. Sittemmin tempo rauhoittui – –. (l) | Ensimmäistä kertaa loton historiassa jättipotin voittaja ei koskaan ilmestynyt hakemaan voittorahojaan, vaikka häntä oli etsitty vuoden päivät. Näin yli 14 miljoonan lottovoitto jäi lunastamatta. (L) | Laulu ärsytti etenkin vuosijuhliin osallistuneita entisiä HYY-aktiiveita, jotka eivät olleet ennen kuulleet kansalliskiihkoisia lauluja ylioppilaskunnan tilaisuuksissa. (L)
 
V: – – sä et tiedä yhtään et onks Liisa soittanu Eilalle ja Pertsalle. Tietsä siitä?
S: Ai jaa mä ihan ajattelin sillon eilen et se oli jo niitten kanssa siitä puhunu.
V: No kun mä luulen et soli puhunu vaan sun kans. (p)

Pluskvamperfekti on tapahtuma-ajan ja viittaushetken keskinäisen suhteen kannalta perfektin pari: molemmissa on tilanteen tapahtuma-aika viittaushetkeä varhaisempi (T < V), mutta pluskvamperfektissä tilannetta tarkastellaan aiemmasta hetkestä käsin (T < V < P) kuin perfektissä (T < (V = P)). Pluskvamperfektiä käytetään joko järjestämään menneitä tilanteita ajallisesti tai tähdentämään tilanteen jälkivaikutusta menneen viittaushetken kannalta.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot