Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Perfekti > Tilanteen jälkivaikutuksen perfektit > § 1535 Menneen tilanteen jälkivaikutus, nykyrelevanssi

§ 1535 Menneen tilanteen jälkivaikutus, nykyrelevanssi

Perfektissä tilannetta tarkastellaan puhehetken näkökulmasta käsin (V = P). Ellei ilmaukseen sisälly jatkuvuutta ilmaisevaa ainesta, tilanne tulkitaan päättyneeksi. Tällaiset lauseet ovat aspektiltaan rajattuja (» § 1498):

Perfekti-ilmauksen tarkoittamalla tilanteella on viittaus- ja puhehetken kannalta relevantteja seurauksia. Keskeistä ei siis ole ajan kuluminen. Perfektin ilmentämä aikaviittaus on epämääräinen.

(a)
A: Otatko vielä oluen? B: Minä olen juonut jo tarpeeksi (ja siksi en enää ota).
(b)
Tahkolla olen kerran käynyt ja toista kertaa en käy. (E) | Nyt olemme kuunnelleet viisi uuteen kilpailuun osallistuvaa nauhaa – –. Nyt on teidän vuoronne hyvät kuuntelijat toimia arvostelutuomareina. (ou) | Mitä täällä on tapahtunut, Max? Oletko sinä saanut edes juotavaa? (k) | Hän tunnustaa, ettei ole koskaan silittänyt paitojaan. (l) | No en oo ottanu aikoihin yhteyttä ku ei oo oikeen kerinny (p)

Esimerkissä (a) vastaaja ilmaisee, että menneen toiminnan seurauksena hän ei enää juo. Hän ei siis vain luonnehdi mennyttä toimintaansa vaan myös siitä seurannutta nykyistä tilaansa, puheena olevan tilanteen jälkivaikutusta. Toisin sanoen keskeisellä sijalla on tilanmuutosta seuraava uusi tila. Vastaavasti ryhmän (b) esimerkeissä.

Verbi voi olla statiivinenkin (c). Tila ei siis jatku nykyhetkeen asti, mutta ilmauksessa korostuu menneen tilan relevanssi puhehetken kannalta.

(c)
– Oletko sinä naimisissa? – Olen minä ollut. | Olen asunut Unkarissa, Kanadassa, Japanissa, Sveitsissä ja Suomessa. Suomi on näistä kaikkein vaikein. (E)

Ryhmien (d–e) esimerkeissäkin on kyse menneen ja päättyneen tilanteen vaikutuksesta puhe- ja viittaushetkeen asti. Vaikutuksen laatu, relevanssin tyyppi vaihtelee kontekstista riippuen. Esimerkiksi lause Oletko koskaan maistanut etanoita? voidaan tulkita henkilön nykytilanteen kannalta myös tilaksi tai ominaisuudeksi: ’oletko sellainen, että olet maistanut etanoita’. Keskeistä ei siis ole viittaus johonkin menneeseen tilanteeseen sinänsä, vaan menneeseen jolla on nykyrelevanssia.

(d)
Oletko koskaan maistanut etanoita – –? (E) | Kuka on säveltänyt Tuntemattomasta sotilaasta oopperan? (l) | Näytelmän on ohjannut – – Elmo Nüganen. (E) | Perustuslaissa on kirjoitettu, että kaikki subjektit ovat tasa-arvoisia. (l)

Perfektimuotoisella ilmauksella voidaan myös mm. toteavasti luetella esiintyneitä tapahtumia:

(e)
Näyttelijäntyön ohella Kujanpää on kirjoittanut ja ohjannut fiktioita niin televisiolle kuin radiollekin. Hän on myös ohjannut neljä lyhytelokuvaa. (E) | – Mitä sinä oot tänään tehny? – Minä oon lukenu ja syöny ja käyny kirjastossa ja vähän siivonnu.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot