Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Tulevaan aikaan viittaaminen > Futuurinen merkitys: puhehetken kannalta tuleva > Perifrastiset tulevan ajan ilmaukset > § 1547 Perfekti tulevan ajan ilmauksissa

§ 1547 Perfekti tulevan ajan ilmauksissa

Viittaussuhteiltaan hieman erilainen tulevan ajan ilmaus on perfektimuotoinen rakenne, jossa sekä viittaushetki että tilanteen tapahtuma-aika ovat myöhäisempiä kuin itse puhehetki:

 
Pian me ollaan tämä siivottu. | Iltaan mennessä me olemme selvinneet tästä.

Tilannetta tarkastellaan ikään kuin taaksepäin, jo tapahtuneena tulevassa. Perfekti sinänsä ilmaisee menemättömyyttä ja aiemmuutta, mutta kontekstin muut ilmaukset (pian, iltaan mennessä) sijoittavat tilanteet puhehetkeä myöhemmiksi. Puhetilanne saattaa tosin sisältyä tapahtuma-aikaankin. Näin on esim. silloin jos lauseen Pian me ollaan tämä siivottu sanominen tapahtuu vaikkapa keskellä siivoamista.

Tavallinen tulevan ajan konteksti perfekti-ilmaukselle on alisteinen temporaalinen lause yhdysrakenteessa:

 
Lähden, jahka olen saanut työt valmiiksi. | – – asia tutkitaan ensin, kunhan olen palannut lomalta. (l) | Karitan elämää säätelevät sopimukset kolmen vuoden päähän. Mitä sitten? ”En tiedä, kuinka monta hermoromahdusta olen siihen mennessä kokenut!” (l) | Olen unohtanut koko jutun siihen mennessä, kun olen päässyt hotelliini, – –. (l)

Rakenteella saada tehtyä ~ tehdyksi on tulevan ilmaisemisessa vastaavat viittaussuhteet kuin futuurisella perfektillä:

 
– – jahka meneillään olevan vyöryn kaikki osallistujat saadaan aikanaan ynnättyä, saattaa uudeksi ennätysvuodeksi hyvinkin nousta 1995. (l) | Betonityöt saadaan jo tällä viikolla tehdyksi – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot