Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Tulevaan aikaan viittaaminen > Futuurinen merkitys: puhehetken kannalta tuleva > § 1543 Lyhyesti tulevan ilmaisemisesta

§ 1543 Lyhyesti tulevan ilmaisemisesta

Puhehetken kannalta tuleva tarkoittaa, että kyseessä olevan tilanteen tapahtuma-aika on myöhempi kuin puhehetki (T > P); tyypillisesti tilannetta myös tarkastellaan puhehetken näkökulmasta (P = V). Tämän futuurisen merkityksen ilmaisemiseen on erityyppisiä mahdollisuuksia: preesensmuotoinen ilmaus (» § 1544) taikka verbiliitot kuten tulla-verbin ja illatiivisijaisen MA-infinitiivin muodostama verbiliitto tulee olemaan sekä harvinaisempi rakenne on oleva (» § 1546). Myös perfektiä käytetään futuurisessa merkityksessä: Kun olen syönyt, menen asematunneliin kauppaan (k) (» § 1547).

 
Hän tulee huomenna.
huomenna hän tulee
 
Kun aloitat nyt, olet kymmenen vuoden päästä huiman pitkällä! (k) | – – hän tulee erikoislajinsa perusteella pärjäämään uudessa seurassa hyvin. (L) | Syntymävuosi määrittelee mihin vuoroon olet kuuluva. (ou)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot