Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Tulevaan aikaan viittaaminen > Futuurinen merkitys: puhehetken kannalta tuleva > Preesens > § 1544 Adverbiaali ja objektin sija futuurisen tulkinnan merkkeinä

§ 1544 Adverbiaali ja objektin sija futuurisen tulkinnan merkkeinä

Futuurinen merkitys syntyy tavallisimmin käyttämällä preesensmuotoista verbiä ja tulevaan ajankohtaan viittaavaa adverbiaalia.

 
Muotoilussa se mikä on tänään uusinta uutta on jo huomenna eilistä. (l) | Eduskunnassa ystävyysryhmä vierailee perjantaina 10.10 ja tapaa mm. puhemiehen. (E) | Vietän rauhallisen juhannuksen sitten, kun olen vanha ja raihnainen, – –. (l) | S-juna Kirkkonummelle kello 14.22 lähtee raiteelta 11 [juna-aseman kuulutus]

Koska preesensmuoto sinänsä ilmaisee vain menemätöntä aikaa, aikamääritteetönkin preesenslause voidaan tulkita futuuriseksi.

 
Minä autan sinua – – minä tulen sinne mukaan, ja minä olen koko ajan sinun lähelläsi. (k)

Preesensmuotoisessa ilmauksessa futuurisuus saattaa saada tulkintansa myös lauseen objektin sijamuodosta. Seuraavien esimerkkien futuuriseen tulkintaan vaikuttaa tilanteen esittäminen totaaliobjektin avulla aspektiltaan rajattuna: toiminnan loppuun saattaminen vaatii aikaa ennen kuin päätepiste saavutetaan.

 
Tästä tehdään Itä-Helsingin suosituin paikka. Tähän ulos rakennetaan katos. (k) | Älä välitä, minä hoidan asian.

Sen sijaan aspektiltaan rajaamaton partitiiviobjektillinen lause Tähän rakennetaan katosta tulkitaan puhehetken aikaiseksi. Joskus suuntasijainen adverbiaalikin saattaa synnyttää futuurisen tulkinnan: Juoksen metsään ~ kiven taakse; vrt. Juoksen metsässä johon ei sisälly muutoksen merkitystä.

Lauseen tulkinta perustuu kuitenkin kontekstitekijöihin. Seuraavassa totaaliobjekti ei johda futuuriseen tulkintaan, koska konteksti sitoo lauseen raportointiin nykyisyydestä.

 
Junalla on hauska matkustaa jonnekin, minne tahansa, mutta paluumatkat ovat yhtä helvettiä. Havahdun, syön suklaan ja mandariinin ja tartun uudestaan Brandoon. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot