Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Preesens > Yleistä > § 1527 Preesensmuodon tulkintoja

§ 1527 Preesensmuodon tulkintoja

Preesensillä ei ole morfologista tunnusta. Ellei konteksti osoita muuta, preesensmuoto ilmaisee menemätöntä aikaa – sitä, että lauseen kuvaama tilanne on ilmauksen esittämisen eli puhehetken aikaista. Puhehetki (P) ja tilanteen tapahtuma-aika (T) sisältyvät tarkastelun aikaan eli viittaushetkeen (V) eli ovat samanaikaiset: P = T = V. Tämä on preesensin perusmerkitys.

Erilaisilla ajan adverbiaaleilla tai muilla kontekstissa olevilla ilmauksilla preesensmuodon sisältävä lause voidaan merkitä juuri puhehetken aikaiseksi (a) (» § 1528), tulevaksi (b) (» § 1544) tai menneeksi (c) (» § 1529). Menemättömän ajan preesensmuodon sisältävä lause voi olla geneerinenkin, joko lainomainen yleispätevänä esitetty lause tai habituaalinen ilmaus (d).

(a)
Arto juoksee juuri toiseen puhelimeen.
(b)
Tulen pian. | Syön (ensin) omenan.
(c)
Nuori mies törmää vastaantulevaan autoon. Kolme kuoli.
(d)
Kaksi plus kaksi on neljä. | Kalat elävät vedessä. | Vanhojen merkkien mukaan sadetta ennakoi, jos pääskyt lentävät matalalla, tai kissat ja koirat syövät ruohoa, tai aamulla ei ole kastetta maassa. (l) | Pidän karpaloista. | Iltaisin katson tv:tä ja luen vähän. | Nykyään Suomessa syödään enemmän lääkkeitä kuin koskaan aikaisemmin.

Huom. Tunnusmerkittömänä vähärajoituksisin preesens on tempusjärjestelmässä yleistempus samaan tapaan kuin kolmas persoona on persoonajärjestelmän yleispersoona.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot