Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Yleistä > Tapahtuma-aika, puhehetki, viittaushetki > § 1525 Alisteisen lauseen tempustulkinnoista

§ 1525 Alisteisen lauseen tempustulkinnoista

Alisteisessa lauseessa tempusmuoto ei ole välttämättä deiktinen siinä mielessä, että se kytkisi tilanteen suoraan ilmauksen esittämisen aikaan, puhehetkeen. Esimerkiksi seuraavissa tapauksissa hallitsevan lauseen verbi on imperfektissä ja alisteisen lauseen preesens ilmaisee menemätöntä aikaa suhteessa tuohon kyseiseen menneeseen. Se jättää avoimeksi suhteen puhehetkeen.

 
Asuin lapsena mäntyjen keskellä ja ihan pienenä pelkäsin, että oravat vievät mukanaan puuhun. (E) | Arafat uskoi, että Israel aloittaa joukkojensa vetämisen jo parin päivän kuluessa. (l) | Se tiesi että sä olet pohjimmiltas patarehellinen jätkä – –. (k) | Vielä 200 metrin kohdalla olin varma, ettei kaveri nouse ohitseni. (l)

Seuraavassa taas alisteisen lauseen imperfekti ei välttämättä viittaa puhehetkeä varhempaan tilanteeseen; hallitseva lause on merkitykseltään futuurinen. Ilmauksessa esitetään, että lenkillä käydään ennen kuin siitä tulevassa ajassa kerrotaan. Tilanne ei kuitenkaan täsmenny suhteessa puhehetkeen (» § 14721473, jossa laajemmin referoinnin tempuksista).

 
Huomenna hän varmaan sitten kertoo, että kävikin lenkillä.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot