Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Imperfekti eli preteriti > Muita imperfektin tehtäviä > § 1532 Ja nimi oli? Olikohan Virtanen tavattavissa?

§ 1532 Ja nimi oli? Olikohan Virtanen tavattavissa?

Imperfektimuotoa voi etenkin keskustelussa käyttää tietyissä kiteytyneissä tapauksissa preesensin sijasta, jolloin se ei ole puhtaasti aikaviitteinen. Käyttö perustuu imperfektin perusmerkitykseen ja viittaussuhteisiin: viittaushetki sisältyy puheena olevan tilanteen tapahtuma-aikaan (T = V) < P.

Puhujan näkökulma on samanaikaisesti sekä menneessä että menemättömässä ajassa:

 
Ja nimi oli? | Käytitkös sinä maitoo? [puhuja tarjoaa vieraalle kahvia] (P) | Ai, minä kun luulin että sinulla oli silmälasit!

Esimerkiksi tilausta vastaanottava myyjä saattaa kysyä tilaajalta Ja nimi oli? halutessaan tietää tilaajan nykyisen nimen. Imperfektin avulla puhuja suhteuttaa sanomisen ajan johonkin ikään kuin yhteiseen menneeseen, aiemmin puhuttuun tai ajateltuun: kysyjä on joko kuullut nimen aikaisemmin tai antaa ymmärtää että tietäisi sen; puhehetkellä hän ei sitä tiedä tai muista. Tällainen menneen tempuksen käyttäminen preesensin sijasta voi tuoda ilmaukseen etäännyttävää ja/tai kohteliasta sävyä.

Puhujan tahdon tai halun etäännyttäminen puhehetkeä aiemmaksi on vakiintunut nimenomaan pyyntöjä ja ehdotuksia ennakoivaan käyttöön. Tavallista on, että pyyntöä ennakoidaan kertomalla ensin omasta aikomuksesta; juuri aikomista ja ajattelemista kuvaavia verbejä käytetään tyypillisesti imperfektimuotoisina. Puhuja siis ikään kuin ilmaisee mennyttä aikomusta, ei nykyistä haluaan. (» § 1704.)

 
Anteeks, minä vaan halusin kysyä että voiko näitä kuoria ottaa. | Mä meinasin kysyä vaan sitä et ootko sä paikkakunnalla elokuun alussa (p) | Sitä vaan mä aattelin et mones aikaan sä tulit huomenna sieltä sieltä veikkiksestä (P)

Myös sellaiset kysymykset kuin Olikohan Virtanen tavattavissa? ovat kohteliaasti etäännyttäviä; tarkoituksena on kuitenkin saada selville nykyhetken tilanne.

Toisenlaista menneen suhteuttamista nykyisyyteen on seuraavissa esimerkeissä, joissa on kyse puhujan subjektiiviseen näkökulmaan perustuvasta imperfektin käytöstä.

 
Tuolla oli Korean suurlähetystö. [repliikki metrovaunun ohitettua ko. rakennuksen] | Se oli yks mun työkaveri. [repliikki ko. henkilön mentyä ohi]

Se mikä meni ohitse on edelleenkin esim. kyseinen suurlähetystö, mutta ei enää puhujan näköpiirissä. Kyseessä on siis puhujan liikkumisen ja ajankulumisen näkökulmasta (ohitse) mennyt.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot