Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Tempus > Tulevaan aikaan viittaaminen > Futuurinen merkitys: puhehetken kannalta tuleva > Preesens > § 1545 Konditionaali ja potentiaali ilmaisemassa tulevaa

§ 1545 Konditionaali ja potentiaali ilmaisemassa tulevaa

Konditionaalin preesensilläkin ilmaistaan tulevaa, mutta tällöin ilmaukseen liittyy konditionaalin omasta merkityksestä johtuvia irreaalisuuden ja mahdollisuuden lisämerkityksiä. Tavallista konditionaalin käyttö tulevaan viitattaessa on arveluissa (a) (» § 1592) ja referoinnissa (b) (» § 1472). Ehdotuksissa ja toivomuksissa konditionaalin käyttö on kiteytynyttä (c) (» § 1659).

(a)
Nyt painotetaan kotimaisen kulutuksen lisäämistä, sillä vasta se toisi tärkeän piristysruiskeen talouteemme. (l) | Koska myös hirsitalot mielletään terveellisiksi, ovat Honkarakenne ja Tulikivi päättäneet teettää yhteisen tutkimuksen VTT:llä, joka tukisi mielikuvaa ja antaisi uutta vauhtia myynninedistämiseen Keski-Euroopassa. (l)
(b)
Väyrynen perustaisi EU:lle omat valmiusjoukot. – – joukot voisi lähettää nopeasti kriisialueille ilman poliittisia päätöksenteko-ongelmia. (l)
(c)
Tulisit sinäkin ulos haukkaamaan raitista ilmaa. (k) | Tuota, kuule Nyqvist, jos minä sittenkin ottaisin lasillisen sitä ilmaista kuohuviiniä. (k)

Myös potentiaalin preesensmuodon sisältävä ilmaus tulkitaan usein futuuriseksi, koska potentiaali ilmaisee todennäköisyyttä ja mahdollisuutta (» § 15981600).

(d)
Vammaisten vetoomus voittanee direktiivin (l, otsikko) | Maksanet tästä kookkaasta vesipedosta jonkin markan, jotta voin halun ja tarpeen mukaan panna sen menemään jotenkin. (k)

Huom. Imperatiivin preesens tulkitaan kehotustehtävänsä ansiosta tulevaan viittaavaksi.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Yleistä

Preesens

Imperfekti eli preteriti

Perfekti

Imperfektin ja perfektin suhde

Pluskvamperfekti

Tulevaan aikaan viittaaminen

Tempusjärjestelmä kokonaisuutena

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot