Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modukset > Potentiaali > § 1600 Modaaliverbien potentiaali: voinee, täytynee

§ 1600 Modaaliverbien potentiaali: voinee, täytynee

Modaaliverbeistä voida ja joutua käytetään suhteellisen yleisesti potentiaalia (» § 1597 taulukko 15). Kun potentiaali tulkitaan episteemisesti, modaaliverbin deonttinen tai dynaaminen tulkinta jää tämän episteemisen mahdollisuuden vaikutusalaan. Voida-verbin potentiaalimuodolla voi siis olla tulkinta ’arvelen, että on mahdollista ~ kykenee’:

(a)
Jos heitä saapuu vain pieninä ryhminä, voinemme sijoittaa ihmiset suoraan kuntiin. (l) | Kuljetuksen voinee pian saada matkojen välityskeskuksesta. (l) | Ketonen sanoo, että lähitulevaisuudessa Seppälän koulu voitaneen liittää hallinnollisesti Herralan kouluun, – –. (L)

Joutua-verbi on merkitykseltään yksiselitteisen dynaaminen, sillä se sisältää ulkoisen pakon merkityksen (b). Sen potentiaalimuotoja esiintyy sävyltään objektiivisissa ennusteissa:

(b)
EU joutunee antamaan periksi (l) [otsikko] | Polven nivelsiteet ovat muljahtaneet niin, että Lindros joutunee lepäämään pahimmassa tapauksessa koko marraskuun. (l) | Sulauttamisen yhteydessä jouduttaneen irtisanomaan parikymmentä toimihenkilöä. (l)

Nesessiivisen täytyä-verbin potentiaalimuoto täytynee on melko kiteytynyt arvelun merkitykseen; tulkinta on ’lienee parasta ~ tarkoituksenmukaisinta’. Useimmiten nollasubjektillisena esitetty arvio koskee puhujan omia konkreettisia tulevaisuuden toimia; täytyä-verbin tulkinta on pikemmin dynaaminen tai praktinen kuin deonttinen (c). Synonyyminen nesessiiviverbi pitänee käyttäytyy samoin (d).

(c)
Atlantan takia täytynee harjoitella rullaluistelua entistä enemmän, – –. (l) | Jos tuki tosiaan pienenee, minun täytynee mennä töihin heti äitiysloman jälkeen, – –. (l)
(d)
Voisikohan ihmisen äänikin muuttua ulkonäön myötä. Tuntui hyvältä, mutta pitänee varoa. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot