Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Muut intensionaaliset verbit > § 1579 Aikomusta ja haluamista ilmaisevat verbit

§ 1579 Aikomusta ja haluamista ilmaisevat verbit

Haluamista ja aikomista ilmaisevat intentioverbit muistuttavat varsinaisia modaaliverbejä syntaktisesti siinä suhteessa, että ne saavat joko ainoaksi tai yhdenlaiseksi objektikseen A-infinitiivin ja muodostavat samasubjektillisissa tapauksissa tämän kanssa verbiketjun: haluan onnistua, aion lähteä, meinasin ruveta itkemään. Semanttisesti ne ovat ei-implikatiivisia: haluan ~ aion lähteä jättää auki, lähdenkö vai en. Tällaisten verbien ilmaisema episteemisyys eroaa ahtaammin modaalisesta mahdollisen merkityksestä. Ne ilmaisevat subjektin asennoitumista kuvaamaansa asiaintilaan: onko se tavoiteltava tai onko subjektin pyrkimyksenä toteuttaa se. Ero episteemisiin asennoitumisverbeihin on vähäinen, vrt. Vasikan arvellaan ~ uskotaan ~ toivotaan tuottavan hormoneja.

 
Seppo Lindblom aikoo kirjoittaa kirjan, jossa hän tutkii ja erittelee laman olemusta. (l) | Tahtoisin olla täysin avoin elämälle, kyselemätön, peloton. (k) | Kuopion yliopistossa syntyi vuodenvaihteessa 1993–1994 ensimmäinen ihmiseltä eristettyä perintötekijää kantava siirtogeeninen vasikka, jonka toivotaan tuottavan myöhemmin maidossaan lääkeaineeksi soveltuvia hormoneja. (l)

Jotkin näistä verbiketjuista ovat kiteytyneet keskustelun avauksessa performatiiviseen käyttöön, jolloin ne itse asiassa ovat implikatiivisia. Imperfektimuotoisina ne ikään kuin raportoivat aiempaa aikomusta mutta toteuttavat samalla aiotun toiminnan:

 
Meinasin kysyä vaan sitä et ootko sä paikkakunnalla elokuun alussa (p) ’ja kysynkin tässä’ | Halusin vain (.) kertoa iloisen uutisen, – –. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot