Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset adverbit ja partikkelit > Yleistä > § 1602 Modaalisana väite- ja kysymyslauseessa

§ 1602 Modaalisana väite- ja kysymyslauseessa

Modaalisia adverbeja ja partikkeleita esiintyy tavallisimmin väitelauseissa, nimenomaan päälauseissa, mutta myös epärestriktiivisissä relatiivi- ja adverbiaalilauseissa (a). Väitelause, jossa on epävarmuutta tai epätietoisuutta ilmaiseva adverbi tai partikkeli, tulkitaan määrätilanteessa kysymykseksi (b). kO-kysymyksissä partikkelit ehkä ja kenties vahvistavat kysymykseen liittyvää epätietoisuuden implikaatiota (c); alisteisessa kysymyksessäkin ne ovat mahdollisia (d) (direktiiveissä: » § 1674). Adverbien ja partikkelien esiintymisyleisyyksistä » § 1601 taulukko 16.

(a)
Jos naapurin isäntä polttaa sisällä, ovat vaimo ja lapset luultavasti kesämökillä. (l) | Miehille Yhdistyneet Arabiemiirikunnat on tietysti hyvä paikka asua, koska kaikki tapahtuu heidän ehdoillaan. (l) | On otettava huomioon, että luottamushenkilöillä on omat työnsä ja ammattinsa, johon he tietenkin päähuomionsa kiinnittävät. (l) | Seuraavien presidentinvaalien läheisyys vaikeuttaa neuvotteluja, koska ilmeisesti rauhanneuvotteluista tulee osa presidentinvaalikampanjaa. (L)
(b)
Sanoma meni varmaan perille, Pekka Vennamo ehkä käyttää puheenvuoron juuri tässä kohden? (TV; Muikku-Werner 1993: 194) | [Lääkäri:] Nää lääkkeet on teillä ollu vissii useita vuosia. [Potilas:] Ne on ollu mulla jo (.) kahdeksastakymmenestä asti. (P)
(c)
Voisitko sinä ehkä hankkia jostain kartan? (K) | Haluaisitteko ehkä nähdä muita malleja? (E) | – Anteeksi, mutta neiti puhuu aika erikoista murretta. Oletteko ehkä kotoisin Raumalta? (E) | Olisitteko kenties halunnut olla mukana hautajaisissa? (k)
(d)
Finnair alkaa seuloa jo lipunvarauksessa, onko asiakas ehkä terroristi. (L)

Modaalisia asenteenilmauksia ovat myös adverbien kaltaiset yksittäistä sanaa laajemmat kiteytyneet lausekkeet, jotka toimivat lauseessa kommenttiadverbiaaleina » § 9991001):

(e)
Huume oli mitä ilmeisimmin aiottu Keski-Euroopan markkinoille. (l) | Don Quijote on ilman muuta uusi voitto Kansallisbaletille. (l) | Shell olisi suurella todennäköisyydellä voinut estää hirttotuomioiden täytäntöönpanon – –. (l)

Huom. Adverbin sisältävässä ilmauksessa mahdollisen ja välttämättömän ero ei aina ole lauseyhteydessäkään selvä. Esimerkiksi seuraavan lauseen adverbi voi tarkoittaa joko vakuuttelua ’takuulla’ tai episteemisesti tulkittuna ’varmaankin’: Kokonaislipputuloillaan ”Toy Story” tulee lyömään varmasti sekä Batmanin että Apollon (l).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot