Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Mahdollisuutta ilmaisevat modaaliverbit > Voida ja sen dynaamiset vastineet > § 1568 Voimisverbien kieltohakuisuus

§ 1568 Voimisverbien kieltohakuisuus

Dynaamisilla voimisverbeillä on joitakin ominaisuuksia, joiden suhteen ne erottuvat yleisistä modaaliverbeistä. Yksi tällainen on kieltohakuisuus (» § 1611, 1634) ja ylipäätään esiintyminen kiellon tai kieltäytymisen perusteluna (a). Tällöin verbillä täsmennetään kieltäytymisen syytä: onko esim. kyse siitä, ettei aika riitä, vai siitä, että ei jaksa jotakin tai pysty johonkin.

(a)
Olisit edes vihjaissut, ettet ehkä ehdi kaikkea hoitaa. (k) | Hän voisi tuoda niitä sinun dekkareitasi, en jaksa nyt lukea vakavia. (k) | Eukko valittaa. Sanoo ettei kehtaa kutsua vieraita. (k) | Hotelli Royal kihisi ulkomaisia lehtimiehiä, eikä Michel malttanut pysyä sieltä poissa. (k) | Päätöksen jälkeen kukaan ministeri ei tohdi soittaa Taxellille, joka odottaa ratkaisua työhuoneessaan. (L) | Ei mutta kato että eihän se nyt sua nyt aivan huali näännyttää yhtä ihmistä. (.) et sä oot monessa kuviossa. (p)

Dynaamiset voimisverbit esiintyvät paitsi kielto- myös kysymyslauseissa, joissa jätetään asiaintilan mahdollisuus avoimeksi (b) (» § 1641). Myös konditionaalin sisältävät toteutumattomuuskontekstit suosivat näitä modaaliverbejä (c).

(b)
Ilona: Onks sul nyt niin kiire että sä- ehdiksä ottaa [ilmoitustekstin].
Maija: Kyllä minä kerkiän ottaa. joo (p)
T: Jaa täs on Tuula Raniin Joensuusta, onkohan tuo sähköasentaja Heikki Virtanen tavattavissa.
V: No ku hän meni tuonne rantaan saunaan.
T: Aha tuota kärsiikö vielä tänä iltana soittaa vai soitanko joskus toiste.
V: Kyllä yh kyllä passaa soittaa. (p)
(c)
Hän olisi hypännyt veneestä suoraan järveen, jos olisi tohtinut ja osannut uida. (k) | Seppä antaa piristä monta kertaa ja empii. Viitsisikö vastata? (k)

Tietyt arkaluontoiset puhetoiminnot, esim. pyynnöt (d) tai ehdotukset, asettavat vastaanottajalle velvoitteen. Ne ovat niin ikään konteksteja, joissa dynaamisia voimisverbejä esiintyy – joko itse pyynnössä (e) tai sen perustelussa (f):

(d)
Minä vaivaan sinua pienellä periaatejutulla. Viitsitkö tulla tuohon ikkunan ääreen! (k) | Osaatteko sanoa, miksei venäläisiin ole merkitty mitään lastia? (k)
(e)
Näiden seikkojen vuoksi rohkenen tarjota kirjoittamaani omaelämäkertaa yhtiönne julkaistavaksi. (k)
(f)
V: Pyydänks mä vielä et Satu soittaa tai
S: No jos se tota viittii. Me ei olla kyl illalla kotona mut täs joku päivä tai mä voin soittaa sille töihin joskus. (p)

Varsinkin dynaamiset modaaliverbit esiintyvät myös affektisissa lausumissa; nämäkin ovat usein interrogatiivimuotoisia (» § 1713):

(g)
Voi, miten Adek saattoikin olla niin mitätön. (k) | Kuinka kehtaat herjata rakasta opettajaasi, joka on aina oikeassa? (k) | Kehtaatkin solvata minua, epäillä rakkauttani ja kunniaani. (k) | Kuinka kukaan jaksaakin nauraa niin paljon kuin Inkku. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot