Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Mahdollisuutta ilmaisevat modaaliverbit > Verbien voida ja saada deonttinen tulkinta > § 1570 Miten saada voi merkitä ‘täytyä’?

§ 1570 Miten saada voi merkitä ‘täytyä’?

Sallimisen ja velvoitteen, luvallisuuden ja dynaamisen pakon eroa ei aina käytännössä tehdä. Saada-verbin kanssa esiintyvän pääverbin leksikaaliset merkitykset vaikuttavat keskeisesti siihen, että luvan ilmaus voi tarkoittaa pikemminkin esim. käskyä, uhkausta tai osoittaa yhdentekevyyttä puhujan kannalta (a) (myös » § 1668). Saada-verbin merkitykseen sisältyy myös dynaaminen välttämättömyys (b). Joutuminen tai pakko puolestaan ei ole siinä deonttista. Esimerkki (c) osoittaa, että on praktista välttämättömyyttä edustavia konteksteja, joissa täytyä ja saada ovat jokseenkin samamerkityksisiä ja ilmauksen deonttisuus on marginaalista.

(a)
Ja nyt saat luvan olla hiljaa ja kuunnella lauluani, neiti Näsäviisas. (k) | – Tämä ei jää tähän, tätä sinä saat viä katkerasti katua senkin kirottu punapamppu… (k) | Sinua on hauska kiduttaa, mutta saat syyttää itseäsi. (k) | Totta te minun puolestani saatte heittää rahanne vaikka roskikseen. (k)
(b)
Hän huusi pankkien levitelleen rahojaan ilman minkäänlaista tolkkua niin, että nyt saadaan hinata kasinovuosina maahan tuotuja maansiirtokoneita Rotterdamiin, mistä huijarit kuskaavat ne edelleen Kuwaitiin. (k) | Yleensä sitä naisten hampaat tipahtaa melkein käskystä. Mutta tämän kanssa me saadaan tehdä oikein töitä. (k)
(c)
Ella: – – ja jonkun haluan siihen semmosen joka on rutinoitunu tos kahvin: (.) kahvik- (.) koneen käytössä.
Vilma: Nii.
Ella: mun lisäkseni. Kylhä kin osaan mutta,
Vilma: Nii:
Ella: mutta tota kuitenki ni
Vilma: Kyllähän siinä täytyy olla kyllä usseempi ihminen siinä sitte
Ella: Kyllä siinä saa olla ainaki neljä ihmistä. [’olisi hyvä olla’]
Vilma: Joo. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot