Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Mahdollisuutta ilmaisevat modaaliverbit > Episteemiset voida, saattaa, taitaa ja mahtaa > § 1571 Voi ja saattaa ‘on mahdollista että’

§ 1571 Voi ja saattaa ‘on mahdollista että’

Käyttämällä lausumassaan episteemiseksi tulkittavaa modaaliverbiä puhuja esittää arvion asiaintilan todennäköisyydestä; merkitys on ’on mahdollista että’. Voida-verbi on väljästi episteeminen, eikä sillä ilmaistu mahdollisuus ole välttämättä eristettävissä dynaamisesta (a).

(a)
Jos sattumalta tavataan, niin voin näyttää aika laihalta ja pitemmän näköiseltä kuin vuosi sitten. (k) | Asiantuntemattomuus ja himosäästö voivat olla vaarallinen yhdistelmä. (l) | Voi hyvinkin olla, etten muutamaan viikkoon pysty ajamaan. (l) | Heyerdahl todisti oikeaksi teoriansa, että Polynesia on voinut saada asutuksensa sinne paenneista Etelä-Amerikan esi-inkalaisesta kansasta. (l) | Ryhävalaat asustavat yleensä talvisin Bermudan seuduilla. Tämä voisi olla eksynyt nuori valas, – –. (l)

Tulkinnaltaan pääasiallisesti episteeminen on yleiskielessä verbi saattaa (b). Varsinkin imperfektissä ja kielteisissä yhteyksissä sitä esiintyy dynaamisessakin merkityksessä (c). Hallitsevassa lauseessa, joka on muotoa voi ~ saattaa olla + että, verbin merkitys on aina episteeminen (d); ilman modaaliverbiä ilmaus ei olisi kieliopillinen.

(b)
– – Suomi saattaa ensi vuonna hyvinkin olla se Pohjoismaa, jossa inflaatiovauhti on korkein. (l) | – – kapteeni Andersson saattoi määrätä laivan tekemään nopean U-käännöksen paluusuuntaan noin kello 1.15 aikoihin. Tämä saattaa olla myös visiirin lopullisen irtoamisen ajankohta. (l) | Heiluva takasiiveke saattoi aiheuttaa Häkkisen rengasrikon. (L)
(c)
En saattanut kuvitella, että kukaan muu pystyisi nyhtämään Brysselin byrokraateilta ecuja Suomen maataloudelle niin tehokkaasti – –. (l) | Yhteen testiajoon saattoi kulua tuntikausia. (E) | Vielä syyskuussa kauppa kävi niin kuumana, että asuntoja saatettiin ostaa jopa näkemättä – –. (E)
(d)
Saattaa olla, että siihen tarvitaan veistä. vrt. *On, että siihen tarvitaan veistä. | Voihan olla, että nykynuoriso sanoo rehellisesti, mitä ajattelee. (E)

Keskustelussa voi episteemisen modaaliverbin sisältävällä lausumalla osoittaa epäröivää samanmielisyyttä. Esimerkissä (e) puhuja S osoittaa kantansa edellisen kanssa samanmieliseksi joo-partikkelilla, mutta jättää muut mahdollisuudet auki modaaliverbillä.

(e)
V: Sehä menee nurmikko ihan paskaks.
S: Voi se vähän mennä kyllä joo. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot