Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset adverbit ja partikkelit > Varmuuden ja vakuuttelun partikkelit > § 1608 Kyllä, tietysti, toki, totta kai

§ 1608 Kyllä, tietysti, toki, totta kai

Asiaintilan vahvinta varmuusastetta merkitsevät partikkelit tietysti, toki, kyllä sekä sanaliitto totta kai osoittavat, että puhuja on vakuuttunut esittämänsä tiedon paikkansapitävyydestä ja pyrkii vakuuttamaan siitä vastaanottajiakin.

Partikkelit toki ja kyllä korostavat esitetyn tiedon paikkansapitävyyttä. Ne esiintyvät yksin tai väitelauseeseen liittyvinä. Näistä toki voi esiintyä myös kehotuksissa: Tulkaa toki mukaan, vrt. Tulkaa *kyllä ~ ?tietysti mukaan. Vakuuttelu ja epävarmuutta ilmaiseva kysyminen ovat merkitykseltään toisensa pois sulkevia. Kysymyslause onkin ympäristö, johon nämä partikkelit eivät käy: *Oletko toki ~ kyllä ~ tietysti ollut jo lomalla? Partikkeli kyllä on puhutussa kielessä yleinen sekä modaalisessa käytössä että dialogipartikkelina (» § 798).

Vakuuttelun partikkeli toki osoittaa lausuman ilmaiseman asiaintilan olevan puhujalle itsestään selvää (a). Yhdyslauseen osana tällainen lause implikoi, että puhuja on ottanut huomioon jonkin tunnetun seikan mutta on silti tuomassa esiin jonkin vastakkaisen kannan (» § 1142). Se esiintyy etenkin kieltoa vahvistamassa sekä kontrastoivissa lauseyhdistyksissä tyyppiä ’(ei) toki niin mutta silti näin’. (Partikkelin käytöstä käskylauseissa » § 1674.) Partikkeliketjun totta kai vaikutusalana on koko propositio, ja se sijaitsee joko lauseen alussa tai finiittiverbin jäljessä (b).

(a)
Surijoita voi lohduttaa sillä Ikolan mainitsemalla seikalla, että jäljettömiin possessiivisuffiksi ei toki kirjakielestä katoa. (a) | Valtionhallinnosta löytyy toki alueita, joilla naisilla on ylivalta. Mm. ministeriöiden koulutuspäälliköistä lähes kaikki ovat tällä hetkellä naisia. (l)
(b)
Totta kai minä hänet tunsin, – – tiesin varsin hyvin kuka hän oli, – –. (k) | Muusikolle on totta kai hyötyä siitä, että hän hallitsee musiikin kenttää laaja-alaisesti. (l)

Partikkelilla tietenkin ~ tietysti puhuja korostaa esittämänsä asiaintilan olosuhteista johtuvaa odotuksenmukaisuutta (c). Kun esitetty asiaintila ei ole itsestään selvä tai odotuksenmukainen, ilmaus voi saada esim. ironisen tulkinnan (d).

(c)
– Minä ostin graavia lohta ja uusia perunoita, ja tietysti tilliä. (k) | Peruskoulu kunnassa tietysti on, mutta lukiolaisten täytyy matkata 30 kilometriä Veteliin. (l) | Jo kukkineet juhannusruusut ja syreenit kuuluvat tietenkin vanhan omakotitalon pihaan. (l) | Pienet vauvat eivät tietenkään voi kertoa lihaskivuistaan tai muista oireistaan. (l)
(d)
Harjunpää henkäisi ja nappasi kynän käteensä; tietysti se oli kuivunut, – –. (k) | Hevosmies tietää minkälaista valmennusta hevonen tarvitsee. Suomenhevoselle tarvitaan tietysti suomenhevosmies. (l)

Merkitykseltään evidentiaalinen, päättelyä osoittava on keskustelussa edelliseen lausumaan viittaava tietysti:

(e)
Siru: Eik niitähän [konserttilippuja] myytykki tänää.
Anu: Onko. No ku mä olin, puol kymmenen aikoihin Tiketissä, ei siel ollu mitään jonoja et mistä
Siru: Ne oli tietysti myyty jo.
Anu: Niin ne varmaan sitte oli. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot