Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Yleistä > Modaalisuuden lajit > Dynaamisuus ja deonttisuus > § 1554 Fyysinen kyky ja pakko vs. tahto ja normit

§ 1554 Fyysinen kyky ja pakko vs. tahto ja normit

Dynaaminen modaalisuus tarkoittaa fyysistä mahdollisuutta ja kykyä tai välttämättömyyttä ja pakkoa toimia. Tällainen kyky tai pakko voi yhtä hyvin olla toimijan sisältä tulevaa, esim. Jaksan nostaa 20 kiloa, kuin aiheutua ulkoisista olosuhteista, esim. Minun on pakko ehtiä junalle, eikä lausumasta välttämättä aina ilmene yksiselitteisesti, kummasta on kyse: Täytyy siristellä silmiä. Dynaamista modaalisuutta ilmaistaan yleensä modaaliverbeillä tai verbirakenteilla mutta myös modaalisilla adjektiiveilla:

 
Mahdollinen: Tilanne on nyt aivan toisenlainen kuin viime vuonna. Olemme pystyneet tekemään jopa pieniä sijoituksiakin ja kykenemme maksamaan kunnolla laskumme, – –. (l) | Lapsi jaksaa juosta pieneen vesialtaaseen koko päivän. (l) | Kesällä ehditään hiukan nukkua. (l) | Lontoon maanalaisessa runot ovat päivittäin kahden miljoonan ihmisen luettavissa. (l) | Tein päätöksen, että pidän talvilomani rästipäivät heti kun mahdollista – –. (k)
 
Välttämätön: Joudumme kävelemään, sillä auto on rikki. | Täytyy myöntää, että hänellä on lahjoja. (k) | Mun pitää nyt mennä kotiin ihan heti. (k) | Kaupungin oli pakko säästää palkkamenoissa. (l)

Deonttiseen modaalitulkintaan sisältyy puhujan tahtoa tai puheyhteisön normeja ilmaiseva lupa ja velvollisuus. Deonttinen velvoite kohdistuu moraalisesti vastuullisen, intentionaalisen toimijan tekoihin. Deonttista modaalisuutta ilmaistaan mm. lupaa ilmaisevilla modaaliverbeillä voida, saada, nesessiivisellä rakenteella on lupa sekä velvollisuutta merkitsevillä nesessiiviverbeillä ja ‑rakenteilla.

 
Lupa:Kunnat saavat itse päättää alkamispäivän. (l) | Harmaan graniitin louhintaa on lupa jatkaa seuraavat kymmenen vuotta Kurun Petäjälammin kylässä. (l) | Meillä kun ei ole tanssia niin iltaisin sopii tulla kesävaatteissa, myös shortseissa. (l) | Jos niitä jää, voitte käydä kaivelemassa niitä roskalaatikosta. (k)
 
Velvollisuus:Hänen täytyisi kohta lähteä, että ehtisi vielä käydä Jokisen luona. (k) | Miehillä tulee kuitenkin olla paita ja naisilla muutakin kuin vain bikinit. (l) | Veronmaksajien on syytä pitää lompakoistaan tiukasti kiinni, pankkitoiminnan ylin valvoja varoittaa. (l)

Käsky, joka esitetään esim. imperatiivimoduksella, ilmaisee samalla velvollisuuden ja on siten modaaliselta tulkinnaltaan deonttinen, esim. Lue läksyt ennen ruokaa (» § 1591). Tietyssä kontekstissa imperatiivi voi ilmaista lupaa eli mahdollisuutta, esim. A: Saanko ottaa. B: Ota vaan.

 
Käsky:Nosta kädet ylös ja tartu varpaista. (P) | Antakaa minun olla rauhassa! (k) | Olkaamme onnellisia, että tämä on hänen ensivierailunsa, sanoin. (k)

Modaaliverbiin sisältyvä velvollisuuden merkitys voi puhuteltavalle kohdistettuna saada kehotuksen tai käskyn funktion, esim. Sinun täytyy lukea läksyt ennen ruokaa (» § 1671).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot