Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modukset > Konditionaali > § 1596 Konditionaali muissa yhdyslauseissa

§ 1596 Konditionaali muissa yhdyslauseissa

Adverbiaalilauseita, joiden verbien konditionaalimuodoilla ilmaistaan toteutumattomuutta tai todenvastaisuutta, ovat finaalinen jotta- ja niin että ‑lause, konsessiivinen vaikka-lause sekä tapaa ilmaiseva kuin-lause. Konditionaalin sisältävässä finaalisessa adverbiaalilauseessa on esitetty tarkoitus, hallitseva lause puolestaan esittää ehdon, jonka vallitessa tarkoitukseen voidaan päästä, tai syyn, miksi tarkoitukseen ei voida päästä (a). Hallitsevassa lauseessa on usein deonttista velvoitetta osoittava modaalinen ilmaus. Ero jotta-lauseessa olevaan indikatiivin preesensiin on vähäinen; konditionaali avaa lauseeseen tulkinnan, että hallitsevassa lauseessa mainittu ehto ei välttämättä ole riittävä finaalilauseessa mainitun tavoitteen saavuttamiseen (» § 1133).

(a)
”Välillä pitää erikseen päättää olla tekemättä työtä, jotta osaisi rentoutua”, Juhani Artto sanoo. (L) | vrt. Täytyy ymmärtää miten maailma muuttuu, jotta osaa joustaa kun on jouston paikka. (L) | Jotta ihminen viihtyisi elämässä, hänellä pitäisi ehkä olla erilaisia kivoja projekteja. (L) | Monissa osissa Ufaa ei saatu maaliskuun vaaleissa uurnille riittävästi äänestäjiä, jotta vaalien tulos olisi voinut astua voimaan. (l)

Konsessiivisessa tapauksessa hallitseva lause esittää asiaintilan, joka pätee huolimatta määritteenä toimivan vaikka-lauseen ilmaisemasta kuvitteellisesta tai ajateltavissa olevasta asiaintilasta; merkitys on ’siinäkin tapauksessa että’ (b) (» § 11391140). Vaikka-lauseen ilmaisema asiaintila voi olla myös todenvastainen, jolloin hallitseva lausekin voi ilmaista todenvastaista asiaintilaa riippumatta siitä, onko se indikatiivissa vai konditionaalissa (c).

(b)
Minä yritän selittää Lainalle, että kyllä se minun kissani tuntee, muistaa ja erottaa, vaikka tulisi metsässäkin vastaan. (k) | Kun näkee valokuvassa poikansa tutti suussa, kuva tuntuu järjettömältä lavastukselta vaikka olisi puoli vuotta vanha. (a) | Ei hän ole turvassa, vaikka jäisi henkiin. (k)
(c)
Vaikka tekisin mitä, vaikka istuisin puoli päivää yhdistetyn kirjoitus- ja kampauspöytäni takana, niin ei siitä mitään tule. (l) | Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoria siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, en minä mitään olisi. (l)

Vertailulause esittää kuvitteellisen asiaintilan, jota meneillään oleva tilanne muistuttaa; kyseessä on subjektin raportoima arvio tai tuntemus (d). Vastaavalla tavalla voidaan objektilausekkeella tai e-subjektilla tuoda esiin oletettu tai kuviteltu tarkoite, jota sen subjektia määrittävässä relatiivilauseessa kommentoidaan (e).

(d)
Jo ovella tulee niin huumaavan eksoottinen tuoksu vastaan, että tuntuu kuin olisi lomalla Etelä-Ranskassa. (l) | Minä olin täysi, ihan kuin olisin syönyt, – –. (k) | Oli kuin olisin astunut maailman reunan yli. (l) | Tässä on muutenkin enemmän duunia kun ehtisi tehdä. (k)
(e)
Koitan keksiä jotain vitsiä, joka naurattaisi kaikkia. (k) | Olisi edes joku, joka ilahtuisi tulostani pyyteettömästi. (k) | Olisi mukavaa jos olisi mies, joka kuuntelisi. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot