Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaalisuus ja kielto > § 1610 Mikä kiellossa on modaalista?

§ 1610 Mikä kiellossa on modaalista?

Modaalisuuden ilmaisukeinoihin luetaan myös kielto. Se on modaalista sikäli, että kiistäessään jonkin asiaintilan se aktuaalistaa mielessä vastaavan myönteisen vaihtoehdon. Esimerkiksi kaupattavan kiinteistön esittelytilaisuudessa myyjän toteamus Talossa ei ole hometta tulkitaan sitä taustaa vasten, että talossa voisi olla hometta ja että se on myös kuulijan mielessä mahdollisena vaihtoehtona. Kiellolla siis samalla implikoidaan myönteistä vaihtoehtoa.

Vaikka kiellolla on tällainen yhteys modaalisuuteen, sitä ei käsitellä tässä luvussa erillisenä modaalisuuden ilmaisukeinona, vaan se otetaan huomioon vain kun se esiintyy muiden modaali-ilmausten yhteydessä. Kiellon ilmaisemisen tapoja käsitellään omassa luvussaan (» § 16151644).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot