Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Nesessiiviset modaaliverbit > Muut välttämättömyyttä ilmaisevat verbit > § 1577 Joutuu tekemään, tulee tehdä ja kuuluu tehdä

§ 1577 Joutuu tekemään, tulee tehdä ja kuuluu tehdä

Välttämättömyyttä ilmaisemassa ei ole yhtä runsasta lähimerkityksisten verbien joukkoa kuin mahdollisuutta. Sen sijaan pakkoa ilmaistaan verbiliitolla on + passiivin VA-partisiippi ja nominaalisella predikaatilla on pakko ~ määrä (» § 1580). Muut pakkoa tai velvoitetta ilmaisevat verbit joutua, kuulua ja tulla ovat merkitykseltään selvärajaisempia tai tyylillisesti erikoistuneempia kuin täytyä ja pitää. Ne eivät saa episteemistä tulkintaa vaan ainoastaan deonttisen tai dynaamisen.

Verbi joutua, joka ilmaisee modaaliverbinä välttämättömyyttä ja pakkoa, on aina implikatiivinen (a). Se on ainoa välttämättömyyttä ilmaisevista modaaliverbeistä, joka ei esiinny nesessiivirakenteessa. Näin ollen se voi esiintyä toisen modaaliverbin alaisena toisin kuin nesessiivirakenteessa esiintyvät verbit. Deonttinen ja dynaaminen tulkinta ovat usein ilmauksessa eriytymättöminä.

(a)
Ei siellä pitäisi joutua odottamaan. ’ei pitäisi käydä niin, että on pakko odottaa’ | Sydäntäni särki, kun jouduin vastaamaan kieltävästi. (k) | Lain mukaan asunnon myyjä voi joutua maksamaan ostajalle käsirahan suuruisen korvauksen, jos kaupan purku johtuu myyjästä. (l) | Saatat joutua katumaan tätä, Päivi! (k) | – – kyllä tota esimerkiks kunnajjohtaja on joutunut paljon kokouksia johtamaan (p)

Verbit kuulua (b) ja tulla (c) vetoavat selvemmin normiin kuin joutua. Kuulua on pelkästään deonttinen, tulla on yleinen varsinkin ohjeissa ja säädösteksteissä. Kumpikin verbeistä esiintyy nesessiivirakenteessa. Muualla kuin säädöstekstissä tulla-verbi on usein konditionaalissa.

(b)
Toisen pisteen jälkeen kuuluu olla yksi välilyönti. (E) | Vaihtoehdoista 1–5 työnhakijan kuuluu valita ne, jotka parhaiten kuvaavat hänen taitojaan kunkin osaamisalueen kohdalla – –. (E) | – – kyllä koivujenkin kuuluu kasvaa metsissä eikä tehdasrakennusten katoilla ja seinissä, huokaa tehtaan johtaja – –. (l)
(c)
Perusopinnot tulee suorittaa ennen pääaineen aineopintoja. (A) | Autoa noudettaessa tulee varmistua, että autossa on voimassaoleva rekisteröinti auton käyttämiseksi tilapäisesti Suomessa. (E) | Käsikirjoituksia tulisi muokata tällaisen tutkimuksen antamien viitteiden mukaisesti. (l) | Matkapuhelinta ensimmäistä kertaa hankkivan tulisi tietää, mikä matkapuhelinverkko ja liittymä vastaa parhaiten omia käyttötarpeita. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot