Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset verbirakenteet > § 1580 Yleistä modaalisista rakenteista

§ 1580 Yleistä modaalisista rakenteista

Modaalisista verbi-ilmauksista osa on kiteytyneitä olla-verbillisiä rakenteita. Näistä deonttisesti tulkittavat, etupäässä välttämättömyyttä ja velvollisuutta ilmaisevat konstruktiot sijoittuvat nesessiivirakenteeseen, jonka keskeisiä tuntomerkkejä ovat genetiivisubjekti sekä yksikön 3. persoonassa oleva verbi. Tässä käsiteltäviä ovat nesessiivinen verbiliitto on oltava ~ tehtävä, olla-verbin ja nominin muodostamat kiteytyneet sanaliitot sekä satunnaisesti käytetty on tekeminen ‑rakenne. Nesessiivirakenteeseen sijoittuessaan eräät muutoin ei-modaaliset adjektiivitkin saavat modaalisen tulkinnan (» § 1583). Toinen kiteytynyt modaalinen verbiliitto on dynaamista modaalisuutta ilmaiseva mahdollisuusrakenne olla tehtävissä (» § 15841585).

 
Nesessiivirakenne: x:n täytyy ~ on lupa ~ pakko ~ syytä ~ hyvä ~ turha tulla, tehdä y; x:n on tultava ~ tehtävä y
 
Mahdollisuusrakenne: x on (y:n) korjattavissa ~ nähtävissä

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot