Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Nesessiiviset modaaliverbit > Väljämerkityksiset täytyy ja pitää > § 1574 Täytyä-verbin tulkinnat lauseyhteydessä

§ 1574 Täytyä-verbin tulkinnat lauseyhteydessä

Välttämättömyyttä ilmaiseva täytyä-verbi on vastaavalla tavalla väljämerkityksinen kuin mahdollisuutta ilmaiseva voida-verbi. Verbin tulkinta ratkeaa viime kädessä lauseyhteydessä, toisin sanoen lauseen morfosyntaktisista ja semanttisista ominaisuuksista. Deonttiseksi tulkitsemiseen vaikuttaa ensinnäkin subjektin tarkoite: vain tietoisia, tavoitteellisia toimijoita voidaan velvoittaa (a).

(a)
Tulokkaiden täytyy oppia ylittämään kulttuurirajoja, opiskella saksaa ja ranskaa, – –. (l) ’velvoitetaan; kannattaa’ | Kerran kun olin lähdössä vankilasta lomille, mun selliin tuli yks vanhempi kingi. Se ilmoitti, että mun täytyy tuoda sille kamaa siviilistä. (L) | [Lääkäri:] Ja jos jotain siihen ruokavalioon tulee muutoksia niin sitten meiän täytys oikeen selvittää että se on löytyny. (P) | Uusi sääntöehdotus (jos se menee läpi) vaatii, että polven täytyy olla ojentuneena jo siinä vaiheessa, kun kantapää koskettaa maata. (l) [velvoitettavana urheilija]

Dynaamisessa olosuhteista juontuvan pakon merkityksessä täytyä-verbiä käytetään enimmäkseen ensimmäisessä tai nollasubjektillisessa 3. persoonassa (b–c). Kun genetiivisubjektina on 2. persoonan pronomini, deonttinen väitelause voidaan tilanteesta riippuen ymmärtää direktiivisesti, esim. pyynnöksi (d). Kysymyslauseessa verbi tulkitaan dynaamiseksi; 2. persoona on usein ironinen (e).

(b)
Jos olen alkuerien viiden parhaan joukossa ilman, että on täytynyt antaa kaikkeni, lähden loppukilpailuun. (l) | Toki Saksassa ja muualla Euroopassa on hyviä tieteentekijöitä, mutta täytyy myöntää tutkimuksen painopisteen olevan Yhdysvalloissa. (l)
A: – – oltiin sovittu poikien korttipeli ilta ja nyt se oli siirretty sitte perjantaiks mutta
T: Ai jaa.
A: Mun täytyy nyt neuvotella siitä sitte että ois se hirmu kiva tulla sun syntskäreille. (p)
(c)
On mahdotonta tietää, mitä huominen tuo tullessaan. Täytyy oppia sietämään epävarmuutta. (L) | Yleensähä- (.) on se että että politiikassa niinkun (.) elämässä muutenkin täytyy erottautua ja täytyy vielä (.) mieluummin erottautua nii et se jollain tavalla on henkilökohtasta tai henkilöityä juttua. Silloin pääsee meediaan ja se on vähän tylsää. (TV)
(d)
L: Sun täytyy sit vaan tarkkaan kertoo se osote tai et – –.
S: Se on kyl ihan helpos paikassa, Se on – – aika lähellä. (p)
(e)
Otin sähkeen ja huokasin. Se oli tietysti Pietarista, täytyykö minun nyt lähteä sinne takaisin. (k) | Täytyykö sinun käsittää väärin kaikki sanani, vaimo! (k) | Täytyykö sinun tappaa kaikki miehet, joita rakastat? (k)

Oli persoona mikä tahansa, konditionaalimuoto ei mahdollista täytyä-verbin tulkitsemista episteemisesti, vaan ainoastaan dynaamisesti tai deonttisesti (f).

(f)
Hän valmistuisi vajaan kahden vuoden kuluttua. Täytyisi saada työtä ja asunto. (k) [olisi pakko esim. velkojen takia] | Pienillä koululaisilla täytyisi olla mahdollisuus osallistua ohjattuun toimintaan, – –. (L) [kunnan t. opetushallinnon velvoite] | Kesällä täytyisi olla jääkaappi kun kylmästäkomerosta tulee kuumakomero. (k)

Episteemisen varmuuden ilmauksissa täytyä-verbiin voi sisältyä tulkinta, että kyseessä on puhehetkinen päätelmä asiaintiloista, joista puhujalta jossain suhteessa puuttuu kokemusperäistä tai kielellisesti välittynyttä tietoa. Muiden kuin 1. persoonassa olevien subjektien yhteydessä episteeminen tulkinta on todennäköinen (g). Kun täytyä-verbi on perfektissä tai pluskvamperfektissä (h), sen tulkinta on niin ikään useimmiten episteeminen.

(g)
Tämän täytyy olla työtapaturma, hän harmitteli. (l) | Kohta kaikki näkevät, kuinka joukkueen johtaja Kanerva nauraa stadionin nurkalla. Sarin täytyy olla kolmas. Eihän Kanerva muuten naureskelisi kriittisellä hetkellä? (l)
(h)
Jos käsitykset selkäkipujen syistä ovat näin vaihtelevia, hoidonkin on täytynyt olla melkoista hakuammuntaa. (l) | Yhtä paljon en ole koskaan kävellyt, tuntikausia joka ainoa päivä. Minun on täytynyt ottaa Hélènessa kymmeniätuhansia askelia. (k) | Jos esineitä on kadonnut paljon, rikoksen on täytynyt jatkua kauan. (k) | Keskellä kohosi matalia kumpuja tai kivikasoja, niin samanlaisia että jonkun oli täytynyt ne tehdä. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot