Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modukset > Potentiaali > § 1597 Todennäköisyyden modus

§ 1597 Todennäköisyyden modus

Potentiaalimuotoisen finiittiverbin sisältävä väitelause ilmaisee episteemistä todennäköisyyttä. Potentiaalin preesens esittää puhehetken aikaista arviota puhehetkisistä tai tulevista asiaintiloista (a). Perfekti esittää arvion menneestä asiaintilasta (b).

(a)
Porukan vanhimpana hän puhunee kokemuksesta. | Talo valmistunee aikataulussa. | Sun ja IBM valmistanevat vielä ATM-kortteja. (E) | Uskoisin, että miesten kiintiö eli 56 joukkuetta tulee täyteen, ja naisjoukkueita osallistunee kisoihin yli 40. (l)
(b)
Tämä muistomerkki lienee pystytetty 1700-luvulla. | Käsitykseen hintojen laskusta lienee vaikuttanut mm. ruuan hinnan lasku, joka on ollut tiedotusvälineissä laajasti esillä. (l)

Potentiaali on kirjoitetussa yleiskielessä jokseenkin harvinainen. Sitä osoittaa taulukko 15, jossa on kymmenen yleisintä potentiaalissa esiintyvää verbiä Parole-korpuksen (n. 18 milj. sanan) lehtitekstiaineistossa. Valtaosa potentiaalitapauksista on meneillään olevien tai tulevien asiaintilojen preesensmuotoisia arvioita.

Taulukko 15: Potentiaalimuodot lehtitekstissä
Verbi Preesens Perfekti
olla 2654 72
saada 442 18
jäädä 220 8
tulla 200 7
voida 190 1
joutua 180 2
nousta 154 4
päästä 126 1
tehdä 82 7
antaa 79 1
yht. 4327 121

Ehdottomasti yleisimmin potentiaalia käytetään olla-verbistä niin preesensissä kuin perfektissäkin. Modaaliverbeistä voida ja joutua potentiaalia esiintyy myös jonkin verran. Yksi tyypillinen potentiaalimuodon esiintymäympäristö on uutisteksti, joka välittää poliittisen ennusteen, virallisen arvion jonkin suunnitellun toiminnan toteutumisesta tai ylipäänsä kannanoton ihmisten tekemisistä:

 
Selvitystyö valmistunee syyskuun loppuun mennessä. (L) | Enso vasta suunnittelee omaa sellutehdastaan, joka rakennettaneen muutaman vuoden päästä. (L) | Göran Perssonin hallituksen pelastukseksi koitunee keskustapuolueen ja kansanpuolueen potema johtajakriisi, – –. (L) | Talojen kohtalo ratkennee tänään (l) | Juttua on käsitelty jo kuusi kertaa. Päätös saataneen parin viikon kuluttua. (l)

Tulevaisuuteen sijoitettavat tilanteet ovat luonnostaan puhehetkellä vasta mahdollisia. Potentiaalin preesensiin helposti liittyvä futuurinen tulkinta tulee ilmi esim. siinä, että potentiaalin sisältävä väitelause voidaan esittää kehotuksena:

 
Mikäli ette ole paikalla, kun huoneistonne patteriventtiilejä säädetään, avaa huoltomies asentajalle oven tai ovenavaus järjestetään muutoin. Varmistanette, että huoltomiehellä – – on avain huoneistoonne tai järjestänette muutoin pääsyn huoneistoonne. (A)

Näissä on kyse pikemminkin deonttisesta kuin episteemisestä modaalisuudesta, sillä kehotuksella ilmaistaan puhuteltavaan kohdistuva velvoite. Potentiaaliin liittyvä todennäköisyys on siis niin vahva, että se jopa velvoittaa tämäntyyppisessä lausumassa, vaikka modaalisuuden perusasteikolla potentiaalin merkitys on mahdollisuuden eikä välttämättömyyden puolella.

Huom. Suhteellisen harvakäyttöinen muoto saattaa elää erilaisten kiteymien turvin, esim. sanontaan haitanneeko tuo on kiteytynyt potentiaali. Deonttisten modaaliverbien saada, voida ja sopia potentiaalimuodot esiintyvät puolestaan kommunikatiivisen verbin kanssa muutamissa kiteymissä:

 
Sopinee muistuttaa, että asialla on myös toinen puoli. | Saanen onnitella ~ huomauttaa ~ tiedustella. | Esitys: Päätettäneen määrätä seuraavalle pro gradu ‑tutkielmalle tarkastajat: – –. (E) | Saanen kysyä sinulta seuraavat kysymykset: – –. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot