Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modukset > Konditionaali > § 1593 Konditionaali vetoamisen ja ehdottamisen keinona

§ 1593 Konditionaali vetoamisen ja ehdottamisen keinona

Tahtotulkintainen konditionaali esiintyy myös vetoomuksissa, kutsuissa, tiedusteluissa ja ehdotuksissa (a) (tarkemmin » § 16591660). Tällainen lause on relevantti jonkin tiedossa olevan suunnitelman tai aikeen kannalta.

(a)
Menisit katsomaan niitä. (k) | Tulisit sinäkin ulos haukkaamaan raitista ilmaa. (k) | Jos aloittaisimme tämän keskustelukierroksen opposition edustajan puheenvuorolla. (TV)

Jokin kontekstissa oleva asia voidaan nostaa huomion kohteeksi lauseella, jossa on konditionaalin preesens tai perfekti. Verbin konditionaalimuodon nojalla predikatiivilauseen tai e-lauseen preesens tulkitaan tarjoukseksi tai muuksi ehdotukseksi (b), perfekti taas esittää menneille tapahtumille vaihtoehtoisen tapahtumien kulun (c). Asioimistilanteessa asiakkaan käyttämä konditionaalimuoto merkitsee vuoron rutiinista tavalla tai toisella poikkeavaksi edellyttäen esim. vaihtoehtojen käsittelemistä (d).

(b)
Ruoka olisi valmista. | Siellä olisi nyt kahvia. | Tuossa olisi pankkiautomaatti. (P; Kauppinen 1998: 185) [Voin ~ Voit siis ottaa rahaa siitä.]
(c)
Tuossa olisi ollut pankkiautomaatti. [Ehdittiin jo nostaa rahaa muualta.] | Ahtisaari ei reagoinut asiaan, vaikka siinä olisi ollut jo toinen suuri valtiomiehen paikka. (E)
(d)
Mul olis tämä korko avustus hakemus. (P) | vrt. indikatiivi: mä vaa jätän tämmöse, [lomakkeen] (P) | Minä ostasin arvan. (P) [edellyttää myyjältä vaihtoehtojen tarjoamista] | Soittaja: Mä (.) oisin (.) vuokraamassa tämmöstä piikkainporaa onkos teillä semmosia. (p)

Huom. Konditionaali esiintyy referoivassa sivulauseessa, joka vastaa alkuperäistä direktiiviä: Puheenjohtaja ehdotti, että kokous päätettäisiin klo 17.00 (A) (» § 1462).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot