Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaalisuus ja kielto > Kieltohakuiset modaali-ilmaukset > § 1611 Dynaamiset mahdollisuusverbit: ei viitsi, ei kehtaa

§ 1611 Dynaamiset mahdollisuusverbit: ei viitsi, ei kehtaa

Jotkin modaali-ilmaukset ovat kieltohakuisia. Toisin sanoen ne suosivat kielteisiä yhteyksiä, joista tavallisin on kieltolause, mutta joihin kuuluu myös mm. ehto‑, kysymys- ja vertailulauseet. Erityisesti dynaamiset mahdollisuusverbit käyttäytyvät kieltohakuisesti (» § 1568). Pragmaattinen selitys tälle on siinä, että voimisverbin kieltomuodolla voidaan samalla kertaa antaa sekä kielteinen vastaus että perustelu tai syy kielteiselle lausumalle. Syyksi esitetään sen ominaisuuden puute, josta verbin voimisen merkityksessä on kyse:

 
x ei viitsi ottaa asioista selvää. ’x ei ota, koska on laiska’
x ei kehtaa tulla tänne. ’x ei tule, koska on häveliäs, kaino’

x ei uskalla sukeltaa. ’x ei sukella, koska pelkää’

x ei raski ~ raatsi kertoa totuutta. ’x ei kerro, koska on hienotunteinen’

Dynaamisista voimisverbeistä ovat kieltohakuisia ainakin ilkeämistä, viitsimistä, uskaltamista ja malttamista merkitsevät verbit:

Kumpikaan joukkue ei kehtaa rehvastella kotiutusprosenteilla, – –. (l) | Viime kesänä kyytiin oli sattunut iso mies, jolle kuljettaja ei arvannut saarnata. (l) | Sitä mestari ei tohtinut veikata, olisivatko Myllylä ja Isometsä löytäneet Kusiaismäestä kukistajansa. (l)
P: Voit sä hakee [työkoneen] sunnuntainaki jos sä haluut.
M: En minä viitti py- ei siitä pyhänä mitään virkaa sinne tulee asiakas (.) maanantaina sinne. (p)
T: No Tuula tä- Virtanen tässä terve.
H: No terve,
T: No sää et oo vielä hirvinny lähtee tonne ihanaa säähä polkupyöräilee.
H: Mi
T: Sä et oo vielä ryhtyny lähtee tonne ihanaa säähän polkupyöräilee.
H: Ei vielä. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot