Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Mahdollisuutta ilmaisevat modaaliverbit > Voida ja sen dynaamiset vastineet > § 1566 Yleiskäyttöinen voida

§ 1566 Yleiskäyttöinen voida

Verbi voida on merkitykseltään spesifioimaton modaalisuuden lajin suhteen. Sitä voi käyttää dynaamisen, deonttisen tai episteemisen mahdollisuuden ilmaisemiseen, mutta aina se ei ole tulkittavissa selvästi yhdeksikään niistä. Deonttinen lupa ja velvollisuus ovat sosiaalisten ja institutionaalisten suhteiden nimityksiä. Dynaaminen puolestaan on termi, joka kuvaa olosuhteista riippuvaa ja/tai subjektipersoonan fyysisten ja henkisten mahdollisuuksien ulottuvuutta.

Seuraavissa esimerkeissä verbi ilmaisee lähinnä dynaamista modaalisuutta: kyse on lauseen subjektin tarkoitteen fyysisestä tai henkisestä kykenemisestä tai osaamisesta taikka ulkoisten edellytysten suomasta mahdollisuudesta; nämä eivät aina erotu selvästi toisistaan.

 
Juuri tällä hetkellä täältä katolta voin nähdä kahden laivan palavan ulkoredillä. (k) | Voitko kertoa jotain hänen ulkonäöstään, Laura kysyi tietäen että nainen voisi. (k) | Nyt ajoetäisyyksiä voidaan valvoa videokameroiden avulla. (l) | Gradutöiden ohjaus on toteutettu sillä tavoin, että gradun voi kirjoittaa gradupiirin aikana. (A) ’pystyy kirjoittamaan; on sallittua kirjoittaa’

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot