Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Muut intensionaaliset verbit > § 1578 Vaikutelma, arvelu ja uskominen

§ 1578 Vaikutelma, arvelu ja uskominen

Laajasti ottaen modaalisia ovat merkitykseltään myös monet intensionaaliset verbit, jotka kuvaavat yhtäältä vaikutelmaa, arvelua tai arviointia, toisaalta intentiota kuten haluamista tai aikomista (terminologiasta » § 1561). Vaikutelmaverbit näyttää, tuntuu, vaikuttaa ovat episteemisiä. Modaalisessa merkityksessään ne ovat yksikön 3. persoonassa ja edellyttävät inhimillistä kokijaa, joka on lauseessa adverbiaalina: Minusta tuntuu, että siitä tulee susi. Kokijan ilmaisin tosin usein puuttuu; lauseet ovat tyypillisesti nollapersoonaisia. Toisin kuin varsinaiset modaaliverbit, vaikutelmaverbit saavat täydennyksekseen että- tai kuin-lauseen (a) tai referatiivirakenteen (b).

(a)
Välillä minusta tuntuu kuin eläisin vasta 1930-lukua. (l) | Minusta tuntuu usein, että ihmiset katsovat nykyisin niin kauas, että he eivät enää näe miten paljon kaunista on niin lähellä. (l) | Vaikuttaa siltä kuin ei suuri keskusvirasto ahneuksissaan ymmärtäisi, että pää se tulee vetävän käteen. (l)
(b)
Kunto näyttää olevan tulossa oikeaan aikaan, sanoo Koistinen. (l) | Helsingin pörssin mukaan kuluvasta vuodesta näyttää tulevan jälleen hyvä pörssivuosi. (l) vrt. tulee

Mentaaliset luulemista, arvelemista, tietämistä ja uskomista ilmaisevat verbit ilmaisevat puhujan arviointia kuvaamastaan asiaintilasta tai asennoitumista sen paikkansapitävyyteen. Modaalisiin partikkeleihin verrattuna verbi antaa spesifimpää tietoa episteemisen arvelun luonteesta. Episteemisesti käytettyinä ne ovat yksikön 1. persoonassa (c–d) tai yleisesti esitettyä arviota ilmaistaessa passiivissa (e).

(c)
Luulisin kuitenkin, että kyseiset luurangot ovat peräisin jostain 1800-luvulta – –. (l) vrt. voivat olla peräisin | Kyllä kai se kotona kulukee emminä usko että se (.) se yökunnissa sentää (p) | Mä en tiedäp (.) paljoko hän on täällä tavattavissa hänen vastaaottoaikasa on torstaisin neljästtoist viiteentoista? (P) | Mä ajattelin et jos sä oot yrittäny soittaa ku me istutaan tuolla seminaarihuoneessa. (P) [olet ehkä yrittänyt soittaa]
(d)
Myyjä: – – että, sinänsä niin kyl voi ihan tänäänkin pistäytyä.
Ostaja: Joo. Mut mä luulen et me ei tänään keritä mut huomenna. (p)
(e)
[komeettojen] Törmäysuhan arvellaan toteutuvan keskimäärin kerran 300000 vuodessa, mutta tilastollinen todennäköisyys ei kerro mitään ajankohdasta. (l) | Tilanteen Filippiineillä uskotaan rauhoittuvan vasta helmikuun alun jälkeen, kun uusi perustuslaki hyväksytään kansanäänestyksessä. (l) | Tänä vuonna odotetaan myytävän noin 95000 uutta henkilöautoa, mikä on parikymmentä prosenttia enemmän kuin viime vuonna. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot