Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Nesessiiviset modaaliverbit > Väljämerkityksiset täytyy ja pitää > § 1576 Pitää-verbin implikatiivisuus

§ 1576 Pitää-verbin implikatiivisuus

Pitää-verbi voi saada joko implikatiivisen tai ei-implikatiivisen tulkinnan; imperfektimuoto piti voi implikoida myös, että puheena oleva teko ei toteutunut. Pakkoa ilmaiseva täytyä-verbi on puolestaan imperfektissä implikatiivinen; lauseen pääverbin ilmaisema teko ilmaistaan suoritetuksi. Täytyi-muodon sisältävän lauseen jälkeen ei näin ollen sovi mutta-lause, joka kieltäisi asian, kun taas ei-implikatiivisen pitää-verbin sisältävän lauseen jatkoksi sopii.

 
*Lopuksi minun täytyi vielä kumartaa yleisölle, mutta unohdin tehdä sen.
Lopuksi minun piti vielä kumartaa yleisölle, mutta unohdin tehdä sen.

Imperfektimuodot piti ~ ei pitänyt ovat tulkittavissa paitsi ’oli ~ ei ollut määrä’ myös toimijan aikomukseksi ’oli tarkoitus’. Kontekstista ilmenee, kariutuiko (a) vai toteutuiko (b) tehtäväksianto tai aikomus.

(a)
Eihän tässä näin pitänyt käydä. | Hänen piti voittaa, nyt kullan veikin toinen, nuori venäläinen. (l) | Teoksen nimi Mestari on perua Leinon kadonneesta käsikirjoituksesta, josta hänen piti Tuusulassa viimeistellä Kristus-aiheinen teos. ’mutta jäi viimeistelemättä’ (l) | Ja toisen niistä tytöistä sitte piti mennä takasin sinne siivoomaan ja laittaan sitä [kämppää], (.) No ei se, ei se ollukkaan menny sitte – –. (p)
(b)
Siit mun piti sulle sanookki et me otettiin se [avain]. ’ja sanoinkin sen nyt’ (p) | Iteki olin siitä kiinnostunu, mut se halus tän mun kaverin ja mun piti vaan päästä siitä yli ja pääsinki ku kuulin millanen se oli. (E)

Huom. 1. Modaaliverbi pitää esiintyy myös affektisissa yhteyksissä, mm. miksi-kysymyksissä (Miks sun pitää aina olla myöhässä?) ja muissa paheksuntaa tai syytöstä ilmaisevissa konstruktioissa, jolloin implikaatio on ’ei olisi pakko’ (Pitääkö sun olla noin synkkä (k)); toisaalta kehuvissa päivittelyissä (Kyllä pitää olla hyvää!).

Huom. 2. Kun konditionaalin osuus Matihaldin (1980: 45) laskelmien mukaan on vain 5 % kaikista finiittiverbien esiintymistä, modaaliverbeissä se on tätä paljon yleisempää. Hakulisen ja Sorjosen (1989: 76) puhekielisessä aineistossa (n = 365 modaaliverbiä) puolet pitää-verbin esiintymistä oli konditionaalissa, verbien täytyy ja voida tapauksista n. viidennes.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot