Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset adverbit ja partikkelit > Epävarmuuden ja mahdollisuuden partikkeleita > Evidentiaaliset adverbit ja partikkelit > § 1607 Muistaakseni, luultavasti

§ 1607 Muistaakseni, luultavasti

Mentaalisten ja havaintoverbien A-infinitiivin pitkälti adverbistuneet muodot kuten nähdäkseni, (hänen) muistaakseen ovat toistensa lähisynonyymeja. Niihin liittyy pakollisena possessiivisuffiksi. Selvimmin verbin merkityksen on säilyttänyt muistinvaraisuutta ilmentävä muistaakseni sekä luullakseni (a), jonka taajakäyttöisempi vaihtoehto on luultavasti (c). Muut ovat samantyyppisessä käytössä, osoittamassa puhujan episteemistä asennoitumista esittämäänsä tietoon; merkitys on jokseenkin ’sikäli kuin olen ymmärtänyt ~ tietooni saanut’. Adverbit sijaitsevat lauseen alussa ja finiittiverbin jäljessä, mutta myös subjektin jäljessä (b).

(a)
Muistaakseni otin ensimmäisenä Tampereella käyttöön poikkeavat aukioloajat. (l) | Tavallisesti paraneminen kestää luullakseni kymmenen päivää, – –. (l) | Luullakseni ainakin minun lähettämäni kirjeet luettiin vankilassa, mutta käsittääksemme mitään viestejämme ei sensuroitu. (l)
(b)
Kyllä meidän rantamme minun tietääkseni ovat ihan hyvässä kunnossa. (l) | Suomi nähdäkseni vastustaa EU:hun kytketyn puolustusulottuvuuden kehittämistä. (l)

Partisiippipohjaisiin episteemisiin adverbeihin kuten nähtävästi, luultavasti sisältyy passiivin TA-tunnus (c). Niinpä ne tekevätkin lauseesta selvemmin yleistä arvelua tai päättelyä kuin puhujan henkilökohtaista käsitystä ilmaisevan.

(c)
Kunnat ovat nähtävästi kokeneet tärkeäksi pitää henkilökunnastaan kiinni jopa vaikeina aikoina, tutkijat toteavat. (l) | Tämä liitukauden lopun strutsimainen dinosaurus tunnetaan nimellä Gallimimus. Se söi luultavasti hedelmiä, pehmeitä lehtiä ja hyönteisiä. (L) ~ ?luullakseni | Linuxiin on tiettävästi tehty ainoastaan neljä virusta ja ne eivät ole kovin yleisiä. (E) | Tutuksi tuli erityisesti venäläisten nuorten tapa elää, joka ymmärrettävästi on sydäntämme lähellä, – –. (L)

Puhuja voi osoittaa tietonsa päätelmäksi jostain juuri edellä esitetystä tai mahdollisesti aiemmin kuulemastaan myös sävypartikkelilla sit(ten) (d) (» § 823).

(d)
S: ↑Mä olisin kysyny otatteko te pöytävarauksia nyt perjantai-illaks.
V: Ei. Ei enää.
S: Ai jaa.
V: Et mm.
S: Se on nyt sit liian myöhästä.
V: No se on myöhästä. (p)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot