Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset adverbit ja partikkelit > Epävarmuuden ja mahdollisuuden partikkeleita > Partikkelit ehkä, kai ja kenties > § 1603 Mahdollisuuden ja todennäköisyyden ilmaisimia

§ 1603 Mahdollisuuden ja todennäköisyyden ilmaisimia

Mahdollista ja todennäköistä asiaintilaa osoittavat partikkelit ehkä, kai ja kenties ovat lähimerkityksisiä: niiden erot ovat osin distributionaalisia, osin tyylillisiä. Usein evidentiaalisissa yhteyksissä esiintyy näiden lähisynonyymi varmaan(kin).

Ehkä voi esiintyä koko lausetta kommentoimassa, jolloin se sijaitsee tyypillisesti lauseen alussa tai verbin jäljessä (a), tai se liittyy johonkin osaan lauseesta, esim. yksittäiseen sanaan tai lausekkeeseen (b). Etenkin jälkimmäisissä tapauksissa modaalipartikkeli käyttäytyy syntaktisesti fokuspartikkeleiden tavoin (» § 839).

(a)
Eurooppalaisten kielten lisäksi pitäisi ehkä myös olla mahdollista opettaa kiinaa, japania ja arabiaa – –. (l) | Ehkä se sai uuden kodin, ehkä pääsi hengestään. (k) | Tuntuma ihoon voi kadota, jolloin palomies voi mennä ehkä liian kuumaan tilaan. (l) | Jalkapalloilija Eric Cantona ei ehkä potki jalkapalloa ammatikseen enää ikinä elämänsä aikana. (l)
(b)
En tarvinnut mitään, enkä halunnut, paitsi [ehkä ne kävelyt]. (k) | Nyt viikkoa myöhemmin samaan aikaan samalla kanavalla on vuorossa Ericen [ehkä vielä hienompi] filmi, 1983 valmistunut Etelä – –. (l)

Partikkeli kenties on käytöltään ja merkitykseltään jokseenkin samankaltainen kuin ehkä, mutta tyyliltään kirjallisempi (» § 1601 taulukko 16). Se liittyy usein rinnasteisen lausekkeen jälkiosaan (c).

(c)
Kuntia pelottaa myös se, että valtionosuuksia kenties leikataan nykyhallituksen tekemiä päätöksiä enemmänkin. (l) | Ne ovat seisseet paikallaan satoja vuosia, kenties vuosituhansia. (k) | Vammalan sairaala ottaa ensimmäisenä Suomessa ja kenties Pohjoismaissakin käyttöön hypnoosin synnytyksessä. (l)

Modaalinen partikkeli kai (~ kaiketi) merkitsee lauseen ilmaiseman asiaintilan puhujan subjektiiviseksi arveluksi tai oletukseksi jonkin asian todennäköisyydestä (d). Väitelause, jossa on kai-partikkeli, tulkitaan kysyväksi etenkin kun verbi on 2. persoonassa; interrogatiivimuotoisissa lauseissa kai ei ole mahdollinen (e). Näissä tapauksissa sen synonyymina esiintyy partikkeli varmaan. Kai esiintyy usein kielteisissä yhteyksissä; ilmauksen ei kai merkitys on suunnilleen ’tuskin’ (f). Vastaavasti myönteisissä arveluissa esiintyvät usein lauseenalkuiset yhdyspartikkelit kyllä kai ’varmaankin’ ja totta kai ’ilman muuta’ (g) (» § 1608).

(d)
”Ei siitä hyödy, mutta kai siitä jotakin on oppinut”, Jouko sanoo. (l) | Mutta mä en sit tiedä kosk mä tuun, kai mä tuun sit joskus kymmene yhdentoista aikaa. Ehkä. Varmaa yhdeltoist myöhäsintää. (p) | Sielki [Adlonissa] on (.) on kai tanssia. (p)
(e)
Ainoat lapset kasvavat usein kummallisiksi, kai sinä sen tiedät? | Ruoan kanssa te kai juotte viiniä? (k) vrt. *Juotteko kai viiniä? | Muistat kai Tuula Tillaeuksen, joka voitti laulukisoja jo 60-luvulla? (l)
(f)
Se 80-luvun tasohan oli kuplatalouden aikaa, aivan epätodellista maailmaa. Ei kai kukaan kaipaa sinne takaisin? (l) | Et kai epäile jotain sairautta? (k)
(g)
Casanova mielletään komeaksi ja tummaksi. Mutta kyllä kai hän voi olla kalju ja mahakaskin, ainakin varakas. (l) | Totta kai langat täytyy olla valmentajan käsissä, – –. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot