Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliverbit > Modaaliverbien morfosyntaksia > § 1565 Nesessiivirakenne: (Minun) täytyy mennä

§ 1565 Nesessiivirakenne: (Minun) täytyy mennä

Nesessiiviverbit erottuvat muista modaaliverbeistä syntaktisesti siinä suhteessa, että ne esiintyvät erityisessä nesessiivirakenteessa (» § 1581), jonka subjekti on yleensä genetiivissä (a). Nesessiiviverbeiltä puuttuu persoonataivutus ja siis myös passiivi ja imperatiivi; ne ovat aina yksikön 3. persoonassa. Modus- ja tempustaivutus niillä sen sijaan on.

(a)
Miksi sun aina pitää ajatella kaikista asioista pahin mahdollinen? (k) | Tampereelta matkustaessa lauantai oli vapaapäivä, mutta jo sunnuntaina täytyi valmistua reissun päälle. (l) | Nyt minun pitäisi pystyä erottamaan ystävyys rakkaudesta, rakkaus ystävyydestä. (k) | Mutta sitä hänen ei olisi kannattanut tehdä – –. (k)

Joskus nesessiivirakenteessa on kuitenkin nominatiivi- tai partitiivisubjekti. Yleiskielessä partitiivi on mahdollinen e-subjektin sija: Täällä pitäisi olla kahvia. Nominatiivisubjektia esiintyy puolestaan varsinkin puhutussa kielessä silloin, kun sen tarkoite ei ole toiminnasta vastuussa oleva olio (b). Tällöin on tavallisesti kyseessä modaaliverbin episteeminen tai praktinen käyttö:

(b)
Tässä paneelissa pitäisi olla saksalaisen painotalon johtaja, joka kertoisi, mitä he siellä haluavat, – –. (l) | Totta kai langat täytyy olla valmentajan käsissä, – –. (l) | Automaatin vieressä tulee olla puhelinnumero, johon voi hätätilanteessa soittaa. (l)

Välttämättömyyttä ja mahdollisuutta eksplisiittisesti ilmaisevat modaaliverbit esiintyvät usein nollapersoonalauseissa. Nollapersoona jättää persoonan tulkinnan avoimeksi; kyseeseen voi tulla kuka hyvänsä (» § 1347). Genetiivisubjektin saavista nesessiiviverbeistä ei käytetä passiivimuotoa (c). Käytännössä voi modaaliverbin yhteydessä toki olla puhe spesifeistäkin osallistujista varsinkin menneeseen aikaan viittaavissa konteksteissa (d)

(c)
Salon mielestä joutsenet pitäisi malttaa jättää luonnon armoille. (L) ’pitäisi olla niin, että maltetaan jättää’ | Perhepolitiikkaa ja lasten asemaa ei saa enää jättää pelkäksi sosiaalipolitiikan sivujuonteeksi. (L) ’ei ole luvallista, että jätetään’ | Kun harrastuksia on paljon, joutuu joskus tekemään valintoja. (L) ~ joudutaan | Minä unohdan miltä kuuluu näyttää kun on syytön. (k)
(d)
Ennen kuin tällainen ihme tapahtui, täytyi minun kokea monta katkeraa pettymystä. (l) | Pitempää koulutusta Hannele ei saanut, koska hänen täytyi mennä rahanpuutteen takia töihin. (l) | Edellinen hallitus teki muutamia niin omituisia säästötemppuja, että niihin uskoneiden täytyi olla joko sokeita tai tyhmiä – ehkä molempia. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot