Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Yleistä > Modaalisuuden lajit > Episteemisyys ja evidentiaalisuus > § 1556 Tieto, usko ja päätelmät

§ 1556 Tieto, usko ja päätelmät

Episteeminen modaalisuus liittyy puhujan uskoon, tietoon tai päätelmiin asiaintilan mahdollisuudesta, todennäköisyydestä tai varmuudesta. Tulevan asiaintilan todennäköisyyttä koskevat lausumat sisältävät ennusteita ja arvioita siitä, mitä tulee tapahtumaan. Futuurisiin ilmauksiin sisältyy aina modaalinen ulottuvuus. Episteemisen modaalisuuden ilmauksissa on usein kyse nimenomaan puhujan (epä)varmuudesta. Tyypillisiä ilmaisukeinoja ovat adverbit ja partikkelit, moduksista potentiaali, tietyissä tekstilajeissa verbien ennustaa, arvioida ja arvella passiivimuodot (a). Modaalisista lausetyypeistä kysymyslause ilmaisee puhujan epätietoisuutta. Tällä perusteella sen voi lukea episteemisen modaalisuuden ilmaisukeinoihin (b). Modaaliverbit saattaa ja taitaa ovat yleiskielessä lähes yksinomaan episteemisessä käytössä (c). Modaalisille partikkeleille ja adverbeille on myös keskeistä juuri episteemisen arvion ilmaiseminen (d).

(a)
Kolmostien jatko ratkennee myöhään syksyllä (l) | Kaksi vuotta sitten nuori arokotka kuoli törmättyään junaan Pieksämäen lähellä. Kotka lienee etsinyt raatoja radan varrelta. (l) | Vanhaa tietä on käyttänyt päivittäin noin 9 000 autoilijaa, joista nyt 6 000:n arvellaan siirtyvän uuden ohitustien käyttäjiksi, – –. (l) | Metsäteollisuuden oman arvion mukaan täksi vuodeksi ennustetaan 96 prosentin käyttöastetta. (l)
(b)
Ja minä ihmettelemään missä jamassa se oikein oli. Oliko joku sen sukulainen kuollut vai oliko se menettänyt työpaikkansa, vai tehnyt konkurssin, pienyrittäjäparka. (k)
(c)
Vakuutuksenottaja on esimerkiksi saattanut saada vakuutuksensa poikkeuksellisen halvalla konkurssiin menneestä yhtiöstä. (l) | Jani taisi käydä vain verryttelemässä. (l)
(d)
Ehkä siinä on jotain totta. (l) | Tietysti ohitustie tuntuu palveluyrittäjistä huonolta ratkaisulta, ja ensimmäisenä tien vaikutus kävijämääriin näkyy varmasti huoltoasemilla. (l)

Episteemisen modaalisuuden ilmaukset voi asettaa jatkumolle, jonka toisessa päässä on puhujan mahdottomaksi, toisessa varmaksi arvioima tilanne (» asetelma 184). Käytännössä tällä tavoin sanallisesti esitetyt kategoriat eivät ole selvärajaisia; kyse on yhden ulottuvuuden karkeasta luonnehdinnasta.

Asetelma 184: Episteemisten ilmausten jatkumo
Mahdoton Se ei onnistu ikinä. Se ei voi onnistua.
Epätodennäköinen Se tuskin onnistuu tälläkään kertaa.
Epävarma Se ei ehkä onnistu vieläkään.
Mahdollinen Se saattaa onnistuakin. Se voi onnistua.
Todennäköinen Se onnistuu varmaankin taas. Se taitaa onnistua.
Varma Se onnistuu aina. Sen täytyy ~ on pakko onnistua.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot