Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset verbirakenteet > Olla-verbilliset predikaatit nesessiivirakenteessa > § 1583 Predikatiivirakenteet: On hyvä ~ turha ~ järkevää mennä

§ 1583 Predikatiivirakenteet: On hyvä ~ turha ~ järkevää mennä

Nesessiivirakenteessa voi olla predikaattina olla ja adjektiivipredikatiivi. Monet adjektiivit, esim. arvottavat (on) kiva(a), ihana(a), hieno(a), mahtava(a), eivät juuri saa genetiivisubjektia eivätkä siis esiinny nesessiivirakenteessa. Ei kuitenkaan ole selvää rajaa sille, milloin adjektiivi voi tässä rakenteessa esiintyä.

 
Gen.-subjekti + on + adj.-predikatiivi: on hyvä, paha, paras(ta), helppo(a), vaikea(ta), turha(a), mahdollista, välttämätöntä, tarpeellista, aiheellista, suositeltavaa
 
– – että etenkin suurten puolueiden olisi reilua asettaa joka vaaleissa todellinen johtajansa pääministeriehdokkaaksi, – –. (L) | Aloittelijan on järkevää liittyä filateliakerhoon, josta saa tarpeellista tietoa. (l) | Suvaitsevaisuus on valittu teemaksi sen takia, että normaalisti näkevän ei aina ole kovin yksinkertaista kohdata näkövammaista. (l) | Kun lentokonekin oli Super Caravelle, niin äidin oli kai mukavampi siitä pankissakin kertoa. (k)

Genetiivisubjektillinen adjektiivipredikatiivin sisältävä lause voidaan adjektiivin merkityksestä riippuen tulkita velvoitusta tai suositusta ilmaisevaksi. Silloin genetiivisubjekti ilmaisee velvoituksen tai suosituksen kohteen kuten nesessiiviverbinkin yhteydessä (a). Tällaisia ovat mm. adjektiivit reilu, järkevä ja terveellinen. Lause voi myös ilmaista koettua arviota, jolloin genetiivisubjekti viittaa siihen, joka kokee asian predikaatin ilmaisemaksi, esim. helpoksi tai vaikeaksi, hyväksi tai huonoksi (b). Esimerkiksi adjektiivin hyvä sisältävissä lauseissa on sekä suositukseksi (a) että kokemuksen arvioksi (b) tulkittavia.

(a)
Renfrewn isällä oli selvä mielipide. Pojan olisi hyvä vakiintua, eihän poikamieselämää voinut jatkaa miten kauan tahansa. (l) | Työmarkkinajohtaja Jouni Ekurin mukaan julkisen sektorin työnantajien on järkevää olla mukana pitävässä kokonaisratkaisussa. (l) | Ihmisen on terveellistä välillä katkaista ja alkaa jotain ihan muuta, – –. (l)
(b)
Ulkomaalaisen on ollut aika hyvä elää tässä kaupungissa. (l) | Näkevän ei aina ole yksinkertaista ~ helppo ~ ongelmatonta kohdata näkövammaista.

Suositusta ilmaisee sellainen eksistentiaali- tai omistuslause, jonka subjekti on partitiivissa tai nominatiivissa (c), tai sellainen lause, jonka subjektin tarkoite on eloton ja infinitiivinä on olla (d). Tämä on mahdollista adjektiivista hyvä ja sen lähisynonyymeista.

(c)
Ehdokaslistassa olisi ollut hyvä olla miehiä ja naisia tasapuolisesti tämän vuoksi. (l) | Saarela lisää, että heikosti näkevilläkin olisi hyvä olla keppi mukanaan. (l) | – Mutta olet kyllä oikeassa siinä, että vene on hyvä olla olemassa. (k) | On tää kone ihan hyvä olla. ’on ihan hyvä että (minulla) on tämä kone’ (E)
(d)
Kukat ja servetit olisi hyvä olla samaa väriä, opettaja sanoi. (k) | Polyteekkarissa olis kiva olla tulospalsta. (E)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot