Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaalisuus ja kielto > Adverbit, partikkelit ja kielto > § 1614 Ehkä ei, ei välttämättä, ei varmaankaan, tuskin

§ 1614 Ehkä ei, ei välttämättä, ei varmaankaan, tuskin

Modaaliset adverbit ja partikkelit ilmaisevat lähinnä episteemistä modaalisuutta. Joskus modaalinen adverbi on kiellon vaikutusalan ulkopuolella, joskus sen sisällä. Ryhmän (a) esimerkeissä modaalinen adverbi tai partikkeli on kiellon ulkopuolella: ’ehdottomasti ~ varmasti ~ ehkä on niin, että ei’. Modaalinen adverbi voi kuitenkin myös olla kiellon vaikutusalassa: ’ei ole niin, että välttämättä ~ ehdottomasti’ (b). Sanajärjestys ei aina heijasta tätä vaikutusalojen eroa.

(a)
Tshekin tasavalta on ainutlaatuinen entisistä kommunistimaista, sillä siellä ei ehdottomasti ole ollut merkkiäkään kommunistien paluusta. (l) | Iso osa varmasti ei päässyt edes kentälle asti. (l) | Ehkä ei pitäisi sanoa näin, mutta en olisi uskonut että urani sujuu näin hyvin. (l) | Tätä ei ehkä Suomessa tajuta, mutta taso on maailmalla noussut aivan valtavasti. (l)
(b)
Itse tehty jäätelö ei välttämättä tule halvemmaksi kuin ostettu, mutta siihen saa taatusti mieleisensä maut. (l) | Välttämättä nykyinen lakikielemme ei ole ymmärrettävyydeltään selkeämpää ja sanonnaltaan iskevämpää kuin Ruotsin valtakunnan lain vanha suomennos. (a) | Eino Petäjäniemi ei ole ehdottomasti kieltäytynyt jatkosta. (l) | Mutta täysin ehdottomasti hän ei mahdollista ehdokkuuttaan tyrmää. (l)

Kiellon yhteydessä episteemiset partikkelit sisältävät liitepartikkelin asussa ‑kAAn: tietenkään, varmaankaan. Partikkelit eivät silti ole välttämättä kiellon vaikutusalassa vaan kielto on usein niiden vaikutusalassa; tämä ominaisuus koskee episteemisen asteikon keskivälillä olevia, siis varmaa ja mahdollista merkitseviä modaali-ilmauksia (» § 1556 asetelma 184):

(c)
Tavanomaista joulukinkkua ei varmaankaan tänä vuonna tule. (l) ’on luultavaa, että kinkkua ei tule’ | Muutto Lappiin ei ole tietenkään yksinkertainen asia, – –. (l) Ei: ’ei ole niin että on tietenkin yksinkertaista’

Kieltopartikkeli tuskin on partikkelin varmaan kielteinen vastine; se ilmaisee erittäin suurta epätodennäköisyyttä. Se esiintyy kieltosanan ei tavoin vahvistussanan kanssa, esim. tuskin missään, tuskin koskaan, tai finiittiverbin edellä tai jäljessä:

(d)
Keittiöjätteen lajittelua vastustaa tuskin kukaan. (l) | Poliittisen pelin säännöt ovat muuttumassa, joten uudetkaan vaalit tuskin tuovat mukanaan vakaan hallinnon aikakautta. (l) | On tuskin merkittävää modernin taiteen museota, jossa ei olisi Mooren teoksia. (l) | Jos taloa olisi nyt tarjottu myyntiin, sille tuskin olisi löytynyt halukkaita ostajia. (L)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot