Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modukset > Potentiaali > § 1599 Potentiaali alisteisissa lauseissa

§ 1599 Potentiaali alisteisissa lauseissa

Alisteisista lauseista potentiaalia esiintyy varsinkin referoivissa kysymyslauseissa (a) ja että-lauseissa (b).

(a)
Kalevalaa nyt lukiessani rupesin ihmettelemään, että lieneekö niin rikasta ja ilmaisuvoimaista suomen kieltä sen jälkeen kirjoitettukaan, – –? (l) | Kysyipä joku epähienotunteisesti, että miten lienee sosialidemokraattien laita? (l)
(b)
Työnantajapuolella arvellaan, että myös vuosilomalain muutoksista syntynee sopu nopeasti. (l) | Manninen nauraa, että hän lienee varsinainen Kunnossa kaiken ikää ‑projektin mannekiini – –. (l)

Myös kausaalisissa ja konsessiivisissa adverbiaalilauseissa potentiaali on mahdollinen:

(c)
Koska Yliopisto-lehteen kohdistunee suurempia totuudellisuuden vaatimuksia kuin muihin sanoma- tai aikakauslehtiin, on paikallaan täsmentää pari lausetta: – –. (L) | Vaikka valtion budjettirahoitus pysynee pitkään yliopiston tärkeimpänä rahoitusmuotona, yksityisen rahoituksen määrä tullee kasvamaan. (L) | Naiseudesta ei ole ollut kohdallani haittaa, vaikka miesten maailmassa naisten täytynee olla ahkerampi[a] menestyäkseen. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot