Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset adverbit ja partikkelit > Epävarmuuden ja mahdollisuuden partikkeleita > Partikkelit ehkä, kai ja kenties > § 1604 Modaaliverbi ja toinen modaalisana yhdessä

§ 1604 Modaaliverbi ja toinen modaalisana yhdessä

Episteemisen adverbin tai partikkelin vaikutusalassa modaaliverbi tulkitaan yleensä joko deonttiseksi tai dynaamiseksi (» § 1560). Ryhmän (a) esimerkeissä modaalipartikkeli on episteeminen, modaalinen verbi puolestaan ilmaisee velvollisuutta eli deonttista modaalisuutta. Ryhmän (b) tapauksissa modaaliverbi voida ilmaisee osallistujan kykyä eli dynaamista modaalisuutta.

(a)
Jos käytät muita ohjelmia, kuten Microsoft Wordia, meidän ehkä täytyy asemoida teksti uudelleen tulostustasi vastaavaksi. (E) | Koko kansan elokuvan tekemisen ei kai pitäisi tarkoittaa tällaista yleisön huomiokyvyn aliarvioimista. (E) ’on kai niin että ei saisi’ | Minun kai pitäisi hehkuttaa uuden viran puolesta, mutta aihetta on korkeintaan pidättyväiseen hymyyn, – –. (L)
(b)
Miehenkin voi ehkä raiskata. (l) ’voi olla niin, että pystytään’ | Asiantuntijamme voivat varmaankin antaa paljon sellaista perustietoutta, joka säästää teiltä aikaa ja rahaa. (ou) | Mitään suurempaa tuskin voimme heille lahjoittaa. (ou) | Et sinä varmasti voi maalatakaan, ennen kuin tässä asiassa tulee jonkinlainen selvyys. (k) | No, voisi ehkä näinkin sanoa. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot