Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset verbirakenteet > Partisiipin sisältävät rakenteet > § 1586 Partisiippien modaalisuus: ihailtava, sietämätön

§ 1586 Partisiippien modaalisuus: ihailtava, sietämätön

Sellaiset predikatiivina tai substantiivin määritteenä esiintyvät transitiiviverbien passiivismerkityksiset partisiipit kuin esim. sietämätön tai ihailtava tulkitaan modaalisiksi. Edellisen merkitys on ’jota ei voi sietää’, jälkimmäisen ’jota on syytä tai mahdollista ihailla’. Partisiipin jostakin oliosta tai asiasta predikoima ominaisuus ilmaistaan olioon kohdistuvana mahdollisena tai välttämättömänä tunteena tai asenteena. Se, jonka tunteesta on kyse, ilmaistaan allatiivimuotoisella lausekkeella.

 
Elämisen sietämätön keveys on saanut Holapassa teräväkatseisen tarkastelijan. (l) | Taaskin oli luvassa hellepäivä mutta aamutuimaan sää oli ihan siedettävä. (l) | Juniorit jaksoivat ihailtavalla tarmolla peuhata vedessä aina välillä piipahtaen saunan puolelle. (l) | Näyttelijälle vaikeinta on oman itsensä uskottava esittäminen. (l)

Modaalisen tulkinnan mahdollisuus ja laatu – onko kyseessä mahdollisuus vai suotavuus tai asianmukaisuus – riippuvat kontekstista ja voivat siis vaihdella samalla sanallakin. Esimerkiksi syötävä tarkoittaa yleensä ’sellaista, minkä voi syödä’ (mahdollisuus), mutta lämpimänä syötävä on tulkittavissa suositukseksi ’kannattaa, on hyvä syödä lämpimänä’. Maksettava lasku tulkitaan ensisijaisesti velvollisuutta implikoivaksi, mutta myöhemmin maksettava lasku voi jossakin tilanteessa olla ’lasku jonka voi maksaa vasta myöhemmin’. Sana luettava on yleisessä käytössä ’lukukelpoisen, helppolukuisen’ merkityksessä (mahdollisuus), mutta tenttiin luettavat kirjat tarkoittavat ’kirjoja jotka täytyy lukea tenttiin’.

Modaalista merkitystä tukee partisiippiin liittyvä adverbi, esim. helposti, vaikeasti, hankalasti:

 
Käytä helposti kelattavia piikkivapoja. (l) | Gilles kilpaili erittäin vaikeasti ajettavilla autoilla. (l) | Myös keltataudit ovat osoittautuneet Karjalassa vaikeasti kitkettäviksi. (l) | pienen, hankalasti puolustettavan maan kannalta (l)

Tällainen adverbi ei useinkaan sovi partisiipin kantana olevan verbin määritteeksi (?maata puolustettiin hankalasti). Semanttisesti sitä vastaavat pikemminkin ilmaustyypit Maata on helppo puolustaa ja Ne ovat helppoja puolustaa (» § 509).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot