Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Modaalisuus > Modaaliset adverbit ja partikkelit > Epävarmuuden ja mahdollisuuden partikkeleita > Evidentiaaliset adverbit ja partikkelit > § 1606 Varmaankin, kuulemma, näköjään

§ 1606 Varmaankin, kuulemma, näköjään

Evidentiaalisuudella tarkoitetaan tapoja, joilla esitetyn lausuman lähdettä osoitetaan: se merkitään havaituksi, muilta kuulluksi, kuvitelluksi tai havainnoista ja tosiasioista päätellyksi (» § 1552). Partikkelien jaotteleminen evidentiaalisiin ja episteemisiin ei ole yksiselitteistä. Joillakin partikkeleista on selvemmin evidentiaalista käyttöä kuin toisilla. Partikkeli varmaan(kin) merkitsee puhujan esittämän asiaintilan oletukseksi, usein päättelyyn perustuvaksi, ja se voidaan monissa yhteyksissä tulkita evidentiaalisesti (a–b). Sana varmasti toimii usein samoin, mutta saadessaan määritteen se tulkitaan kirjaimellisemmin varmuutta ilmaisevaksi adverbiksi (c).

(a)
Ruudullinen lakki on 70-luvulta, nukkavieru ja varmaankin käyttäjänsä tavaramerkki. Muut asusteet eivät jää mieleen, ja siihen on varmaan pyrittykin. (l)
(b)
Seija: Neioo kuullu mitään siit Tunisiast vieläkää vai
Virpi: Eio
Seija: Ei nei sit varmaan sinne lähe. (p)
(c)
Isot ovat kömpelöitä, joita pienet pystyvät jallittamaan, eivät varmasti aina, mutta ainakin joskus. (l) ~ varmaankaan | Hän laulaa erittäin varmasti ja hallitsee ohjelmistoonsa sisältyvät vivahteet täysin suvereenisti. (l)

Partikkelin varmaan(kin) käyttö on rajoittunut deklaratiivimuotoisiin lauseisiin (d); tietyissä tilanteissa sellainen voidaan tulkita vahvistusta hakevaksi, siis kysyväksi.

(d)
Olette varmaan puhuneet tästä etukäteen. vrt. *Oletteko varmaan puhuneet tästä etukäteen? | Hallinnollis-taloudellisen ammattikokemukseni perusteella minut varmaankin kutsuttiin johtokuntaan. (l)

Useat evidentiaalisuutta merkitsevistä adverbeista ja partikkeleista ovat erilaista mentaalista asennoitumista, havaintoa tai tietämistä ilmaisevien verbien leksikaalistuneita muotoja (» asetelma 188).

Asetelma 188: Verbipohjaisia evidentiaalisia partikkeleita
Verbi Adverbi A-inf. translat. VA-partis. + ‑sti
nähdä näemmä, näköjään nähdäkseni nähtävästi
kuulla kuulemma    
käsittää   käsittääkseni  
luulla   luullakseni luultavasti
muistaa   muistaakseni  
tietää tiemmä tietääkseni tiettävästi
ymmärtää   ymmärtääkseni ymmärrettävästi

Yleisin verbipohjaisista adverbeista on näköjään (e). Partikkeli näemmä ja sitä paljon vähäkäyttöisempi tiemmä ovat leksikaalistumia, joissa ei välttämättä ole jäljellä merkitystä, joka osoittaisi, millä tavoin puhuja on saanut asian tietoonsa. Merkitys on ’ilmeisesti’; ’olen päätellyt’ (f).

(e)
Suomessa on näköjään mahdollista ihan kaikki, mikä suuressa maailmassakin, erityisesti mitä tunarointiin tulee. (l)
Sari: eh heh Onks sul nyt ahdistuskohtaus vai
Virpi: Ei kun nukutuskohtaus
Sari: Olitsä nukkumas,
Virpi: Näköjään olin ehhehih (p)
(f)
Politiikan arkeen kuuluu näemmä vähätellä ihmisoikeuksia, ainakin jos kohteena on Kiina ja sen presidentti. (l) | Pyynikin poluilla ei tiemmä enää ole turvallista tai mukavaa juosta, ja narinaa on kuulunut niinkin keskeltä kuin Hallituskadulta. (l)

Partikkeli kuulemma ilmaisee, että lausumassa esitetty asia on kertojalle toisen käden tietoa (g) (» § 1494). Konkreettinen ’kuulemisen’ merkitys ei ole välttämättä jäljellä; tieto voi perustua yhtä hyvin huhupuheeseen kuin kirjoitettuun lähteeseen.

(g)
Seppälän tilalla ei ole karjaa, joten kaikki vilja menee myyntiin. Luomuviljely ei karjattomalla tilalla kuulemma kannata. (l) | Hallituspuolueen on pidettävä suu supussa, ja se on avoimeen pohdintaan tottuneille vihreille kuulemma vaikeata. (l)

Huom. Selityksiin liittyvä partikkeli näet, joka on verbin paradigmasta irronnut indikatiivin preesensin yksikön 2. persoonan muoto, ei ole samassa mielessä evidentiaalinen kuin asetelmassa 188 luetellut sanat. Yhteys evidentiaalisiin on kuitenkin ilmeinen: partikkelin käyttäjä vetoaa vastaanottajan päättelykykyyn; jälkimmäinen lause on edellisen selitys.

 
Kansanedustaja Ilkka Kanerva heitettiin torstaiaamuna Uudenkaupungin Kaupunginlahteen. Lokalahdelta kotoisin oleva Kanerva oli näet tämän vuoden Uudenkaupungin Unikeko. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Yleistä

Modaaliverbit

Modaaliset verbirakenteet

Modaaliset adjektiivit

Modukset

Modaaliset adverbit ja partikkelit

Modaalisuus ja kielto

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot