Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Kuulopuhe ja toisen käden tieto > Partikkelit kuulem(m)a ja muka > § 1494 Kuulemma, kuulemani mukaan

§ 1494 Kuulemma, kuulemani mukaan

Lausuman kuulopuheeksi merkitsevä partikkeli sijaitsee yleensä finiittiverbin jäljessä tai heti subjektin jäljessä. Partikkelit kuulemma ja muka tuovat toisen käden tiedoksi merkittyihin lauseisiin herkästi kertojan asenteesta vihjaavan lisämerkityksen. Partikkeli kuulemma esiintyy kuitenkin puheessa myös neutraalisti käytettynä muualta kuullun merkkinä (a). Kuulopuhe tulee lähelle juoruilua, joka yleensä sisältää kielteistä tai kriittistä puhetta. Kirjoitetussa tekstissä kuulemma esiintyykin yleisesti tavalla tai toisella kielteisissä konteksteissa; referointi on sävyltään esim. ironinen tai epäilevä (b).

(a)
Sinä oot kuulemma pian jäämässä lomalle nyt? (p) | – – mut siell on kuulemma sillee just ku siell on niim pitkät ja isot ne mäet niin se ei sillä tavalla tunnus se ruuhka ku mitä tääl etelässä. Nämä @ kokeneet laskettelijat kerto@ eheheh (P)
(b)
Valmisteilla oleva verotuksen kokonaisuudistus kuulemma marssittaa tasapuolisesti kaikki kansalaiset kirjoituttamaan itsensä ja kaikki tulonsa verolle ihan kuin Augustuksen aikoihin. (l) | Oli kuulemma niin, että Tšingis-kaanille olisi ollut mahdollista vallata koko Eurooppa. Se olisi ollut mongoleille jopa helppoa, esitelmöitsijä väitti. (k)

Samaa kuin partikkeli kuulemma voi ilmaista postpositiolausekkeella kuulemani ~ kuulopuheen mukaan (c), ilmauksella kuuluu + -vAn/neen (d), jotka ovat sävyltään neutraaleja.

(c)
Samalla tuli puheeksi paperi, joka kuulemma oli ollut jaossa Fysiikan päivillä viime maaliskuussa ja jonka paperin joku innokas oli saattanut – kuulemani mukaan – myös yliopistomme renovaattorin, – – tietoon. (L) | – – Kuulopuheen mukaan apteekkari Lörkman on saanut eräästä avustuksesta aivan uusia ikikestoisia naintikumeja. (k)
(d)
Kun on asuntovelkaa, niin kuuluu saavan vähentää niitä korkoja osapuilleen 25000 markkaa vuodessa. (k) | Nykyään Lavolan tyyppisiä miehiä kuuluu kutsuttavan myös konsulteiksi. (l) | Tyttärenpoikani on nyt Tikkakoskella armeijassa ja ainakin siellä henki kuuluu olevan voimakas, kertoo 71-vuotias Veikko Lindell. (l)

Huom. Pohjois-Karjalassa sana kuuluu esiintyy myös partikkelistuneena. Tämä näkyy mm. siitä, että sana esiintyy lauseessa, jossa on toinen selvä finiittiverbi:

 
Miun muistiihan niit‿o olluh hyvi’ ankaroeta pappija kuuluu. (Kitee; Kuiri 1984: 215) | Ennen pienijä lapsijakkiihan ne on kuuluu ottana tuolta, pihalta ne hukat pimmiilä. (Rääkkylä; mts. 212)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot