Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Johtolause ja muut johtoilmaukset > Johtolauseen verbi ilmaisee viestin vastaanottamista > § 1478 Kuulla, lukea, saada tietää, paljastua

§ 1478 Kuulla, lukea, saada tietää, paljastua

Johtolauseen verbi voi ilmaista myös vastaanottamista, jolloin johtolauseen subjektin tarkoite on sanoman vastaanottaja. Tällaisia verbejä ja finiittiverbin sisältäviä predikaatteja ovat mm. kuulla, lukea, kuulua ja saada kuulla ~ tietää ~ nähdä, saada vastaukseksi (a) (verbistä kuulua huhun merkityksessä » § 1493).

(a)
Joten antaapa nimismiehen itse lukea raporteistaan, mitä Ruoveden nimismiespiirissä oikeastaan tapahtui vuonna 1992. (l) | Usein kuulee sitä sävyä, että nyt vasta leikkaukset on edessä – –. (tv)

Johtolauseissa, joissa on ilmi tulemista tai selväksi käymistä merkitsevä intransitiivinen verbi-ilmaus, vastaanottajaa joko ei ilmaista tai se ilmaistaan verbin määritteellä (b). Tällöin että-lause toimii hallitsevan lauseen subjektina.

(b)
Kun paljastui, että asumme Yhdysvaltain ehkä vaarallisimman myrkkyjen kaatopaikan päällä, raivollani ei ollut rajoja. (l) | – – salaisesta sotilasraportista kävi ilmi, että myös asevoimien komentaja Owe Viktorin on perääntymässä sukellusvenejahdin osalta. (L)

Johtolauseessa voi olla myös saada-verbi ynnä jokin verbikantainen tai muu abstrakti substantiivi, jonka määritteenä että-lause on (c).

(c)
Venkulan puheenvuorosta saa sen käsityksen, että suomalaiset lehtimiehet olisivat erittäin huonoja kun eivät kirjoita kansainvälisesti. (tv) | Hän kertoi saaneensa kokouksessa sellaisen vaikutelman, että kahden ala-asteen lakkauttaminen oli päätetty ennen asian tuomista lautakuntaan. (l) | Kun ihminen joka kerralla saa vastaukseksi ”eiks’ kukaan oo sanonu”, se aikaansaa yleisen epävarmuuden tunteen. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot