Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi osana kertojan tekstiä > Vapaa suora esitys > § 1464 Vapaa suora esitys puheessa

§ 1464 Vapaa suora esitys puheessa

Puheessa toimintaa selostavan kerronnan keskellä esitetty referaatti erottuu yleensä ympäröivästä puheesta prosodisesti, tavallisesti äänen sävyä muuntaen. Esimerkissä (a) on katkelma kertomusta, jonka sankari on selvinnyt ratsiasta säikähdyksellä. Poliisin suuhun sijoitettu repliikki Selvä on erottuu paitsi tempukseltaan (vrt. näytin, otin) myös äänensävyltään toiminnan kuvauksesta.

(a)
Seisoin siinä, näytin paperit niille. @Selvä on@. Otin paperit pois ja lähdin. (p)

Esimerkissä (b) on kertomuksen huippukohtana (rivin 8) preesensmuotoinen repliikki Nyt se kuolee, jota edeltävässä lauseessa on referoitavan henkilön Penan toimintaa kuvaava verbi hyppäs. Sen sijaan kertojan referoidessa Penaa uudestaan on verbiä pelästy (r. 13) käytetty johtolausekehyksessä: pelästy + että-lause. Ero toimintalauseen ja johtolauseen välillä on tässä häilyvä.

(b)
1Liisa: – – me siel Lapis oltii niin
2Tyyne: mm
3Liisa: siis mökkiä alotettii ni sitte ku me oltii syöty ni päivällä nii Jarkko
4 ja Keijo nukku niillä leveillä puupenkeillä ja
5Tyyne: mm
6Liisa: ja tota Pena meni siihe lattialle pitkälleej ja tää [= Keijo] kuulek ku
7 se yks kaks krhh ku se alotti. Siis Pena kuules se varmast kaks metrii
8 hyppäs Nyt se kuolee?, hehehe hehe
9Keijo: Noo ei nyt sentääm mutta tota pikkusen.
10Tyyne: niin,
11Liisa: Se on se on hirveetä.
12Tyyne: Että pelästy tosissaan niin,
13Liisa: Nii. Se todella pelästy että et miten tolle nyt on käyny. (p)

Vapaata suoraa esitystä edustavan referaatin kontekstina voi olla myös pelkästään toisen keskustelijan vuoro johtolauseineen (tällaisesta dialogin referoimisesta » x, 1488).

Huom. Pelkällä äänensävyllä erotetun referoinnin yhteydessä on puhuttu Goffmania (1974) seuraten asennon vaihdoksesta. Kertoja vaihtaa ”asentoaan” asettumalla kesken kertomustaan kuvattavansa rooliin, puhumaan ikään kuin tämän suulla. (ks. myös A. Hakulinen 1990; Kajanne 1996).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot