Hakuohje 
SISÄLLYS > ILMIÖT > Referointi > Referointi osana kertojan tekstiä > Suora ja epäsuora esitys > § 1461 Rakenteellisesti integroituneimmat referoinnin muodot

§ 1461 Rakenteellisesti integroituneimmat referoinnin muodot

Kertojan tekstiin syntaktisesti vielä tiukemmin integroituneita referaatteja kuin alisteiset lauseet ovat referatiivirakenne (a), infinitiivin sisältävä rakenne (b) (» § 502, 479) sekä tarkoittamismuotti (c) (» § 481). Näistä laajakäyttöisin on referatiivirakenne.

(a)
Kuusisto myöntää odottaneensa Ranskassa kiekkoilulta paljon enemmän. (l)
(b)
Valpuri oli sanonut että minun oli käsketty tulla heti. (k) | Ilmailulaitoksen viranomaistehtävää arvioinut selvitysmies patistaa lentoturvallisuushallintoa hoitamaan asioitaan entistä itsenäisemmin. (L)
(c)
Ympäristöjärjestö Greenpeace kutsui ydinräjäytystä ”rikokseksi ihmiskuntaa vastaan”. (l) | Lääkärit ovat määritelleet hänet vaikean olkapäävamman takia 15-prosenttiseksi invalidiksi. (l)

Referatiivirakenne käsittää verbin partisiippilähtöisen nipputunnuksen ‑vAn, ‑neen tai ‑tUn ~ -dUn (» § 57). Rakenteen on katsottu vastaavan verbin objektina olevaa että-lausetta; tästä yksi sen nimityksistä, referatiivinen lauseenvastike (tarkemmin » § 538). Finiittiverbilliseen että-lauseeseen verrattuna rakenteella on kuitenkin useita kieliopillisia rajoituksia: sillä ei ole itsenäistä modusvalintaa, ei kielteistä vaihtoehtoa, ja tempuksen sijasta sillä voi pelkästään ilmaista hallitsevaan lauseeseen nähden joko aiempaa (d) tai päättymätöntä (e) tapahtumaa; pluskvamperfektillä ilmaistava aikasuhde on ilmaistavissa vain että-lauseella (f).

(d)
Se sanoo kirjoittaneensa minulle kirjeitä nämä vuodet. (k) | Tyttö oli kertonut antaneensa Hoasin kämppänsä pois ja muuttaneensa vähäksi aikaa kotiin. (L)
(e)
Mummi sanoi lepäävänsä. | Kiina ilmoitti lauantaina aloittavansa maan eteläosien tiikerikannan suojeluohjelman. (l)
(f)
Sanoin ehdottaneeni siitä kauppaa jo päivällä, mutta käsittäneeni, etteivät Partaset silloin olleet uskoneet minulla avainta olevankaan. (k)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

ILMIÖT

Sijamuotojen syntaksia ja semantiikkaa

Kongruenssi

Passiivi ja passiivimaiset rakenteet

Nollapersoona

Sanajärjestys

Määräisyys ja viittaaminen

Referointi

Yleistä

Referointi osana kertojan tekstiä

Referointi ja deiksis

Johtolause ja muut johtoilmaukset

Referointi keskustelun osana

Kuulopuhe ja toisen käden tieto

Aspekti

Tempus

Modaalisuus

Kielto ja kielteiset ilmaukset

Imperatiivi ja muut direktiivit

Kysymykset

Affektiset konstruktiot ja keinot

Sulje kaikki tasot