Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne > A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina > Permissiivirakenne > § 502 Infinitiivillä oma subjekti: Anna minun olla

§ 502 Infinitiivillä oma subjekti: Anna minun olla

Permissiivirakenne on objektina toimiva infinitiivilauseke, joka saa genetiivisubjektin. Hallitsevana verbinä on antaa, sallia, suoda, luvata tai käskeä (verbeistä » § 471). Genetiivisubjekti edeltää infinitiiviä tai subjektitonta hallitsevaa verbiä (samoin kuin referatiivirakenteessa; » § 539).

(a)
Anna minun auttaa sinua. (k) | Hovietiketti ei sallinut prinsessan ja hänen poikaystävänsä istua samassa illallispöydässä, – –. (l) | Häkkisen annettiin toipua rauhassa. (l) | Boltonin yllättävän cupvoiton ei saa antaa sokaista. (l)

Permissiivirakenteen erottaa muista verbin objektina toimivista infinitiivirakenteista juuri oma subjekti: muut rakenteet ovat samasubjektisia. Verbillä luvata on kaksi käyttöä: samasubjektinen ’antaa lupaus’ sekä vain permissiivirakenteessa ilmenevä ’antaa lupa’ (b). Ilmisubjekti voi permissiivirakenteesta puuttuakin, jolloin sen tulkinta jää avoimeksi (c).

(b)
Isä ei luvannut minun lähteä.Isä ei luvannut lähteä.
(c)
Hietaniemen mielestä eläin antoi ampua itsensä melko helpolla ollakseen oikea korpisusi. (l) | Pandora antoi odottaa itseään yli tunnin Kaijan & Ilen jälkeen. (l) | Laki sallii satunnaisesti kulkea yksityisteillä. (l) | Suominen moittii päättäjiä siitä, että halpaa ulkomaista viinaa sallittiin tuoda moninkertaiset määrät maahan – –. (l)

Huom. Permissiivirakenne voidaan marginaalisesti muodostaa myös erikoislausetyypeistä, esim. eksistentiaalilauseesta: Ja sinä annat tuollaista tapahtua! (k; J. Leino 2003: 50). Tällöin rakenteen subjekti voi olla partitiivissa. Harvinaisia ovat tapaukset, joissa rakenteen subjekti on objektin sijassa: Luontopolut ovat Pieksämäen rikkaus, joka on tähän saakka annettu olla rauhassa (l). Ilmiön ehdot ovat samantapaiset kuin nesessiivirakenteen nominatiivisubjektin (» § 920) (mts. 30–31, 48–52).

Permissiivirakenteen kiteymiä ovat genetiivittömät ilmaukset antaa ymmärtää ’implikoida’ ja antaa olla (esim. No anna olla sitten). Antaa-verbillä ja permissiivirakenteella ilmaistaan myös teettämistä (» § 479 huom.).

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot