Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Temporaalirakenne > Temporaalirakenteen aikasuhteet ja merkitystulkinnat > § 545 Aikasuhteista syy-, ehto- ja rinnastussuhteisiin

§ 545 Aikasuhteista syy-, ehto- ja rinnastussuhteisiin

Temporaalirakenteen ja hallitsevan rakenteen suhde saatetaan tulkita myös kontrastiiviseksi ’kun taas’- (a) tai syysuhteeksi (b). Ohjeissa ja hypoteettisista tilanteista puhuttaessa essA-rakenne voi saada ehtotulkinnan, joka on tyypillinen haluta- ja tarvita-verbeille (c). Tällaiset tulkinnat ovat ominaisia myös kun-lauseille (» § 1122).

(a)
– – Euroopan Japani, jossa talous kulki eteenpäin täyttä laukkaa muiden Euroopan teollisuusvaltioiden kompuroidessa jokaisella vesiesteellä; – –. (k)
(b)
Tosin osa yrityksistä ei voi enää lisätä tuotantoaan koneiden käydessä jo nyt täysillä. (l) | Mies kuoli törmättyään opastetauluun. (L)
(c)
Tarkempia säännöksiä tämän lain täytäntöönpanosta annetaan tarvittaessa asetuksella. (l) | Nyt valittu tie on vaikea ja vaarallinen, mutta onnistuessaan oikea. (l) | Tuulettajan hihnan katketessa autosta saat ensiavun naisten sukkahousuista. (L) | Piha-alueelle syntyi selvästi havaittava kaasupilvi, joka olisi räjähtäessään voinut aiheuttaa suuret vahingot. (l)

essA-rakenne voi myös kuvata hallitsevan lauseen ilmaiseman tilanteen kanssa tasa-veroisen tilanteen. Rakenne on silloin alisteisuudestaan huolimatta verrattavissa rinnastukseen (vrt. en-rakenne » § 516).

(d)
– – Suomen 500:n kiintiö on samansuuruinen Tanskan kanssa Norjan ja Ruotsin kiintiön ollessa vähintään kaksinkertainen. (a) | Esimerkiksi maakunnan suurin porvarilehti suitsutti uudelle puolustusministerille runsaasti kiitosta maan kenraalien saadessa kaulukseensa yhden leijonan lisää. (l)

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot