Hakuohje 
SISÄLLYS > RAKENNE > Infinitiivit ja partisiipit > Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne > Partisiippilausekkeen tehtävät > Substantiivia määrittävä partisiippilauseke ja relatiivilause > § 531 Muille kuuluva työ vs. työ joka kuuluu ~ kuului muille

§ 531 Muille kuuluva työ vs. työ joka kuuluu ~ kuului muille

Substantiivin etumääritteenä toimiva partisiippilauseke vastaa funktioltaan substantiivia määrittävää relatiivilausetta (» § 1164). Usein nämä kaksi ovat keskenään vaihtoehtoisia:

 
korkeissa asemissa olevia henkilöitä, jotka vaativat silkkihanskakohtelua (k)
~ korkeassa asemassa olevia, silkkihanskakohtelua vaativia henkilöitä

~ henkilöitä, jotka ovat korkeassa asemassa ja vaativat silkkihanskakohtelua

~ silkkihanskakohtelua vaativia henkilöitä, jotka ovat korkeissa asemissa

Partisiippilauseketta käytetään, kun sen pääsana määrittää vuorostaan toista nominia. Tällä tavoin substantiivia määrittävä partisiippilauseke voi sisältää toisen partisiippilausekkeen:

(a)
[[[[ympäristönsuojelua koskevien] ohjelmien ja periaatepäätösten] toimeenpanosta] aiheutuvien] hyötyjen ja kustannusten (A)

Kuten relatiivilauseellakin, partisiippilausekkeella voidaan kuvata tilanteita taustatietona hallitsevassa lauseessa esitettävälle pääasialle (b) ja esim. perustella hallitsevassa lauseessa esitettyä väitettä (c).

(b)
Mökkitien portiksi vedettyyn ketjuun ajanut moottorikelkkailija kuoli Posiolla myöhään maanantai-iltana. (l)
(c)
– – Salonen ei pudonnut, vaan nousi viimeisellä kilometrillä rinnalle ja painoi samantien ohi viestipronssiin. Huikea suoritus 24-vuotissyntymäpäiväänsä viettävälle B-maajoukkueesta MM-kisoihin valitulle kokemattomalle hiihtäjälle. (A; Viertiö 1998: 16)

Partisiippilauseke antaa kuitenkin vähemmän informaatiota kuin relatiivilause. Partisiippia vastaavan relatiivilauseen aikamuoto ja modaaliset ainekset eivät ole suoraan pääteltävissä partisiipista, eivät aina myöskään objektin muodosta ilmenevät aspektisuhteet. Näihin seikkoihin vaikuttaa hallitsevan lauseen aikamuoto, samoin aiheesta ja kontekstista riippuvat tulkintamahdollisuudet, joita usein on monia. Tätä havainnollistaa asetelma 94.

Asetelma 94: Partisiippien ja relatiivilauseiden vastaavuus
Partisiippilauseke Relatiivilause
Kunnat vastaavat niille kuuluvista tehtävistä. tehtävistä, jotka niille kuuluvat
Kunnat ovat aina vastanneet niille kuuluvista tehtävistä. tehtävistä, jotka niille kuuluvat ~ ovat kuuluneet
Kunnat eivät luopuneet niille kuuluvista tehtävistä. tehtävistä, jotka niille kuuluivat
Säilytettävien kiinteistöjen saneeraus on käynnissä. kiinteistöjen, jotka säilytetään ~ jotka aiotaan säilyttää
Säilytettäviä kiinteistöjä oli useita. kiinteistöjä, jotka aiotaan ~ aiottiin säilyttää
Eilen toimintansa aloittanut radioasema sai runsaasti julkisuutta. radioasema, joka aloitti eilen toimintansa
Lola lohduttaa hänelle kirjoittaneita ihailijoita. ihailijoita, jotka ovat kirjoittaneet hänelle
Lado viipaloituja perunoita vuoan pohjalle. perunoita, jotka on viipaloitu
Uutta öljyä ilmestyi jo kertaalleen puhdistetuille alueille. alueille, jotka oli jo kertaalleen puhdistettu
Tupakoinnin aiheuttamia vaaroja yritetään vähentää. vaaroja, joita tupakointi aiheuttaa
Tupakoinnin aiheuttamia vaaroja ei silloin ymmärretty. vaaroja, joita tupakointi aiheuttaa ~ aiheutti ~ oli aiheuttanut
Hänellä havaittiin tupakoinnin aiheuttama keuhkovamma. keuhkovamma, jonka tupakointi oli aiheuttanut
Lainsäädäntö ei suosi voittoa tuottamattomia yhteisöjä. yhteisöjä, jotka eivät tuota ~ ole tuottaneet voittoa
Vielä avautumattomista mesisienen lakeista saa mainiota keittoa. mesisienen lakeista, jotka eivät vielä ole avautuneet
Minulla on ylittämätön este. este, jota ei voi ylittää

Partisiipin käyttö on rajallisempaa kuin relatiivilauseen myös siksi, että partisiipin merkityssuhde pääsanaansa on rajattu (» § 529). Relatiivilause on mahdollinen, vaikka relatiivipronomini ei ole subjektina tai objektina (lapsi, jolta on viety leikkikalu, vrt. *leikkikalu viety lapsi). Partisiippilauseke ei myöskään voi relatiivilauseen tapaan määrittää pronominia: sinä, joka otit talteen pilkullisen hiusdonitsin.

Koska leksikaalistumiseen liittyy merkityksen eriytymistä kantaverbin merkityksestä, vähänkään leksikaalistunut partisiippi ei vastaa relatiivilausetta, vaikka tämä olisikin kieliopillisesti mahdollinen: kattava tulosopimus ~ *tulosopimus, joka kattaa.

Sulje kaikki tasot

KOKO SISÄLLYSLUETTELO

SANAT

RAKENNE

Yleistä sanaluokista ja lausekerakenteesta

Verbit

Infinitiivit ja partisiipit

Yleistä

Infinitiivien tehtävät ja infinitiivilausekkeiden rakenne

Yleistä

Infinitiivi verbiketjussa

Verbiketju ja infiniittirakenteen sulautumisen asteet

A- ja MA-infinitiivilauseke objektina ja adverbiaalina

A-infinitiivilauseke subjektina

Nesessiivirakenne

Infinitiivilauseke nominin määritteenä

A-infinitiivin perusmuoto adverbiaalina

Irrallinen, interrogatiivinen ja relatiivinen infinitiivilauseke

A-infinitiivin translatiivi

Tavan ja samanaikaisuuden infinitiivirakenteet

Partisiippien tehtävät ja partisiippilausekkeen rakenne

Referatiivirakenne

Temporaalirakenne

Vertailua: tarkoitusta ilmaisevia infiniittirakenteita

Substantiivit

Adjektiivit

Komparaatioadjektiivit ja ‑adverbit

Adverbit

Post- ja prepositiot eli adpositiot

Pronominit ja muut pro-sanat

Numeraalit

Partikkelit

Lauseen ominaisuudet, lausemaisuus ja lausetyypit

Nominaaliset lauseenjäsenet

Lausuma ja vuoro

Lisäykset lauseen ja muun lausuman osina

Rinnasteiset rakenteet ja niiden merkitysvastineet

Adverbiaalilauseet ja niiden merkitysvastineet

Lause täydennyksenä ja lausekkeen osana

Ellipsi

Vieruspari ja sekvenssi

ILMIÖT

Sulje kaikki tasot